Ana sayfa SGK Potansiyel SGK teşvik sorgulaması nasıl yapılır?

  Potansiyel SGK teşvik sorgulaması nasıl yapılır?

  436
  0

  Potansiyel teşvik sorgulamasında 17103 teşvik hakkı bulunan personel girişi bir kaç gün geç başlayacağı sebeple işe giriş bildirgesini süresi dolmadan iptal edip, doğru tarihli tekrar işe giriş bildirgesi ile SGK girişi yaptığımızda 17103 teşvik uygulamasının kayıp olma (yanma) durumu olabilir mi?

  E-sgk / işveren sistemi / T.C. kimlik numarasını girerek teşvik sorgulama bölümünden işçinizin teşvik sorgulamasını yapabilirsiniz.

  Geriye doğru yararlanılmak istenen teşvik başvurusu için Ocak- 2021 tarihlerinde olduğumuzdan; Temmuz- 2020 olduğu hesaplanmış ve Sisteme girilmiştir. ” Şube Onayı gerektiren Belge durumları ” seçeneğinde beklemektedir. Sisteme giriş tarihimiz Ocak 2021 olması sebebiyle, SGK merkezinin geç onaylaması Şubat ve sonrasında hakkımızı kaybedebilir miyiz?

  Bağlı bulunduğunuz SGK’na e-posta ile haberleşmeye geçiniz. Başvuru iptal olmayacaktır.

  _______________________________________________________________________

  SGK teşvikinden yararlanmak için işveren ve çalışan yönünden sağlanması gereken şartlar

  2021-Mart ayında işe alınan personel 27256 sayılı kanun teşviki 3 ay sistem tarafından veriyor 3 ay sonrada 27103 sayılı kanundan faydalanma hakkı gözüküyor ilk 3 ay 27256 dan faydalanıp sonrasında 27103 den faydalanmamızda sorun olur mu?

  Sigortalı Yönünden Teşvikten Yararlanmak için;

  a) 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

  c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

  İşveren Olarak Teşvikten Yararlanmak için;

  a) Özel sektör işveren iolması,

  b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

  c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

  ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

  d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

  e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

  f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here