Poşet beyannamesinin kanuni süresinden sonra verilmesinin yaptırımı nedir?

Poşet beyannamesinin kanuni süresinden sonra verilmesinin yaptırımı nedir? SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN POŞET BEYANNAMESİ: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinden sonra ödeme süresinden önce verilmesi halinde vade tarihi beyan edildiği ayın son günü kabul edilerek, geri kazanım katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci … Okumaya devam et Poşet beyannamesinin kanuni süresinden sonra verilmesinin yaptırımı nedir?