Ana sayfa Muhasebe Personellerin ödemiş olduğu özel sağlık sigortalarının ücret hesaplamasına olumlu bir etkisi oluyor...

Personellerin ödemiş olduğu özel sağlık sigortalarının ücret hesaplamasına olumlu bir etkisi oluyor mu?

398
0

Çalışan personel kendisine özel sağlık sigortası yaptırmıştır. Özel sağlık sigortası çalışan işçinin vergisinden düşülüp maaşına eklenir mi? Özel sağlık sigortasına ödenen tutarın maaşına bir faydası olabiliyor mu?
Özel sağlık sigortası; çalışan tarafından ödenmesi halinde Bordroda hesaplanan GV matrahından aşağıda belirtilen kanun maddesindeki koşullara göre indirilir.

GVK Md.63/3 Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Çalışanlara yapılan özel sağlık sigortası gider olarak yazılır mı?

 

 

 

Personellere verdiğimiz yemek yardımları ve özel sağlık sigortalarının gelir vergisi indirimi var mıdır?

 

 

 

Yurtdışı Sigortalılar Türkiye’de Sağlık Yardımlarından Nasıl Yararlanabilir?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here