Ana sayfa SGK Part time çalışan personelin analık raporu kaç gün üzerinden onaylanmalıdır?

  Part time çalışan personelin analık raporu kaç gün üzerinden onaylanmalıdır?

  SGK Analık hali uygulaması

  243
  0

  Kısmi süreli çalışan personelim doğum iznine ayrıldı. Bir ayda 15 gün işe gelmektedir. Doğum iş göremezlik raporunu aylık 15 gün olarak mı vermem gerekiyor?

  Tam zamanlı çalışan işçiler ile kısmi zamanlı (part-time) çalışan işçiler arasında yasal koşullar bakımından bir fark yoktur. 

  Yasal koşulları yerine getiren kısmi zamanlı çalışan işçilerde analık ödeneği alabilir.
  1) Kadın işçinin doğum öncesi analık izni nedeniyle rapor aldığı tarihte sigortalılık halinin devam etmesi,
  2) Doğum tarihinden önceki 1 yıl içinde en az 90 gün priminin ödenmiş olması,
  3) Doğumun gerçekleşmiş olması.
  Raporu sisteme aylık olarak girebilir tamamını sonunda da onaylayabilirsiniz.

  Analık HAli

  1-Analık hali nedir?

  Sigortalı kadının, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının, gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin; gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile ilgili rahatsızlık ve engellilik halleridir.

  2-Analık sigortası hükümleri kimler için uygulanır?

  4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar

  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular

  Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

  Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar

  3-Analık sigortasından sağlanan haklar nedir?

  Analık sigortasından sağlanan haklar; geçici iş göremezlik ödeneği ile emzirme ödeneğidir.

  4-Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için hangi şartlar aranır?

  Doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

  İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, 

  (Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç)İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması, 

  Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması,

  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların analıkları halinde, ayrıca geçici iş göremezlik ödeneği genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, gerekmektedir.


  Kaynak: İsmmmo, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here