Ana sayfa Duyurular Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri – Aralık 2018

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri – Aralık 2018

590
0

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurtiçinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri – Aralık 2018

  • Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 10,9 milyar ABD doları azalarak 210,6 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,3 milyar ABD doları azalarak 15,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8,9 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,0 milyar ABD doları azalışla 28,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 198 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 326 milyon ABD doları azalışla 4,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 500 milyon ABD doları azalışla 6,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar ABD doları azalışla 9,4 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 173 milyon ABD doları artışla 3,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,7 milyar ABD doları azalarak 146,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,1 milyar ABD doları azalarak 14,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun  %59,5’inin ABD doları, %34,9’unun Euro, %4,2’sinin Türk lirası ve %1,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %43,9’unun ABD doları, %34,0’ünün Euro ve %21,7’sinin Türk lirası ve %0,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 210,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %48,9’unu finansal kuruluşların, %51,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 15,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %74,8’ini finansal kuruluşların, %25,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (Aralık 2018)

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (Aralık 2018)

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcunun 1 Yıla Kadar Olan Vade Dağılımı (Aralık 2018)

 

 

 

 

 


Kaynak: tcmb.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here