Ana sayfa Duyurular Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Ağustos’ta 2019 yıl...

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Ağustos’ta 2019 yıl sonuna göre 16,9 milyar ABD doları azaldı

50
0

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri 

Ağustos 2020

  • Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 16,9 milyar ABD doları azalarak 162,2 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 333 milyon ABD doları azalarak 8,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 592 milyon ABD doları azalışla 20,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,8 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar ABD doları azalarak 2,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,3 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 696 milyon ABD doları azalarak 6,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 458 milyon ABD doları artışla 6,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 345 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 15,3 milyar ABD doları azalarak 110,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 417 milyon ABD doları azalarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62,0’ının ABD doları, %34,2’sinin Euro, %2,2’sinin Türk lirası ve %1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %42,8’inin ABD doları, %38,7’sinin Euro, %16,1’inin Türk lirası ve % 2,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 162,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %43,6’sını finansal kuruluşların, %56,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,2’sini finansal kuruluşların, %16,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: TCMB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here