Ana sayfa Ekonomi Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ilgili olarak 2019 yıl...

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ilgili olarak 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 17,3 milyar ABD doları azaldı

Mayıs 2020 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri Neler?

88
0

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Mayıs 2020

  • Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 17,3 milyar ABD doları azalarak 162,3 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,4 milyar ABD doları azalarak 7,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,0 milyar ABD doları azalışla 20,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar ABD doları azalarak 2,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,4 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 636 milyon ABD doları azalarak 7,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 733 milyon ABD doları azalışla 4,9 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 346 milyon ABD doları azalışla 1,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 13,9 milyar ABD doları azalarak 112,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları azalarak 7,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %63,6’sının ABD doları, %32,7’sinin Euro, %3,0’ının Türk lirası ve %0,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %38,0’ının ABD doları, %36,3’ünün Euro, %24,2’sinin Türk lirası ve % 1,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 162,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %44,4’ünü finansal kuruluşların, %55,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 7,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %78,7’sini finansal kuruluşların, %21,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: TCMB Verileri 17.07.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here