Ana sayfa Güncel Özel Hastanelerde Verilen Hekimlik Hizmetinin Katma Değer Vergisi Oranı Nedir?

Özel Hastanelerde Verilen Hekimlik Hizmetinin Katma Değer Vergisi Oranı Nedir?

1951
0

GİB – ÖZELGE BANKASI

Konu   Özel hastanelerde verilen hekimlik hizmetinin katma değer vergisi oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik faaliyetleri alanında gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirdiğiniz belirtilerek, farklı özel sağlık hizmet kuruluşlarının hastalarına vereceğiniz sağlık hizmetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki;
(I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,
(II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,
bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 nci sırasında “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,” sayılmıştır.

SONUÇ;
Buna göre, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında olan, farklı özel sağlık hizmet kuruluşlarının hastalarına vereceğiniz sağlık hizmetlerine % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.


Kaynak: İstanbul V.D. Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müd. 28 Şubat 2017 Tarih ve 39044742-130-58036 sayılı Özelge
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Estetik amaçlı yapılan sağlık hizmetleri SGK’dan istenebilir mi?

 


 

İşgücü Temin Hizmetleri İçin Kısmi KDV Tevkifatı Uygulanacak mıdır?

 


 

Yurt Dışında Yaşayan Kişilerin Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması İçin Danışmanlık Yapan Firmanın Kazançları, Kurumlar Vergisi ve KDV’den İstisna mıdır?

 


 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here