Ana sayfa SGK Özel eğitim kurumlarındaki öğretmenler için ödenen kırtasiye ödeneği brüt müdür?

  Özel eğitim kurumlarındaki öğretmenler için ödenen kırtasiye ödeneği brüt müdür?

  Özel öğretim kurumlarında yapılan eğitim ödeneği

  34
  0

  Özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler için eğitim ödeneği (kırtasiye parası) 2021-2022 için 1.250 TL olduğu belirlenmiştir. Bu tutar brüt tutar mıdır?

  Öğretim yılına hazırlık ödeneği öğretmenlere yapılan sosyal yardım ödemelerinden bir kalemi oluşturmaktadır. 5580 sayılı Kanunun 9.maddesinde sosyal yardımlar ile ilgili olarak aynen şu hüküm yer almaktadır: “Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.” demektedir.

  (13) (Değişik:RG-18/8/2021-31572) (27)Ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin; …………………………………….. 

  d) Kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesi, 

  e) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları, …….. eksik çalışmaya ilişkin belgelerdendir. Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterlidir. Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ayda düzenlenir ancak Kuruma verilmez. Söz konusu belgeler Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle işverence saklanır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi halinde, on beş günlük süre içinde ibraz edilmesi zorunludur. İlgili bilgi ve belgelerin Kurumca yapılan tebligata rağmen on beş gün içinde ibraz edilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin yukarıda belirtilen usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde Kurumca geçersiz sayılarak, Kanunun 86’ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here