Ana sayfa Vergi Özel Çocuk Kulübü faaliyetinde kdv oranı nedir?

Özel Çocuk Kulübü faaliyetinde kdv oranı nedir?

2286
0

Özel Çocuk Kulübü faaliyetinde kdv oranı nedir?

KONU

Özel çocuk kulübü faaliyeti kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı

SORU

…Milli Eğitim Bakanlığına bağlı etüt eğitim merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi sebebiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan izin belgesiyle özel çocuk kulübü adı altında faaliyet göstermeye başladığınız belirtilerek faaliyetinize ilişkin NACE kodu ile bu faaliyet kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

CEVAP

… Buna göre, 2828 sayılı Kanun kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan izin belgesine dayanılarak özel çocuk kulübü adı altında yürütülen faaliyetiniz dolayısıyla burada vereceğiniz eğitim ve öğretim hizmetlerinin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 21152195-130[28-2017/775]-274060 09.07.2018
Konu : Özel çocuk kulübü faaliyeti kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı

 

İlgi : 08/11/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı etüt eğitim merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi sebebiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan izin belgesiyle özel çocuk kulübü adı altında faaliyet göstermeye başladığınız belirtilerek faaliyetinize ilişkin NACE kodu ile bu faaliyet kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

NACE Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, ekonomik alandaki verilerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca, kurum ve kuruluşların uluslararası sınıflamalara geçişini sağlamak ve kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak için NACE Rev. 2′ ye dayalı olarak 6 basamaklı bir ekonomik faaliyet sınıflaması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığınca diğer kurumların da katkılarıyla oluşturulmuş ve 2012 yılından itibaren kullanıma açılmıştır.

Söz konusu sınıflama, ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantılar neticesinde gerekli güncellemeler yapılarak bu sınıflamanın 2018 versiyonu Başkanlığımız internet sayfası ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığının internet sayfasında yayımlanmıştır.

Bu doğrultuda, TÜİK tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına; Türkiye istatistik sisteminde yer alan verilerin karşılaştırılabilmesi, uluslararası standartlarda veri üretilebilmesi, aynı dilin konuşulması, ortak standartların yakalanması, veri toplama maliyetlerinin azaltılması için bu sınıflamaların kurum ve kuruluşların idari kayıtlarındaki ekonomik faaliyetlerin sınıflanması gereken durumlarda ve istatistik üretim sürecindeki çalışmalarda kullanılması gerektiğini belirten yazı gönderilmiştir.

Bu çerçevede, NACE Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının, ilgili faaliyetlerin ne şekilde vergilendirileceği veya hangi mevzuat hükümlerine dayanılarak işlem yapılacağı hususuyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/15 inci sırasında, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Öte yandan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”te özel çocuk kulüplerinin 6-12 yaş arası çocuklara hizmet veren kuruluşlar olduğu ve açılışlarının Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince verilecek Açılış İzin Belgesiyle yapılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2828 sayılı Kanun kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan izin belgesine dayanılarak özel çocuk kulübü adı altında yürütülen faaliyetiniz dolayısıyla burada vereceğiniz eğitim ve öğretim hizmetlerinin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe Newsveya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BENZER İÇERİKLER

Konut Alımında Ödenen KDV Oranı Sonradan Düşerse KDV İadesi Alınabilir mi?

İkinci el araç alım-satımı yapanlarda KDV oranı ne olacaktır?

İkinci el araç alım-satımı yapanlarda KDV oranı ne olacaktır?

Çadır kampı faaliyetinde KDV oranı %8 mi yoksa %18 midir?

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Nedir?

Hasta taşıma hizmetinde KDV oranı kaçtır?

Aktife Kayıtlı Ticari Araç Satışlarında KDV Oranı Kaçtır?

Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı Kaç Biliyor musunuz?

Propan katılarak zenginleştirilen sıvılaştırılmış petrol gazının (L.P.G.) KDV oranı.

Kur farkının KDV oranı nedir?

Finansal kiralamalarda (Leasing) KDV oranı nedir?

İndirimli orana tabi malların diğer mallarla birlikte satılması durumunda KDV oranı ne olacaktır?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here