Ana sayfa Duyurular Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Aralık 2109 Salı

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Aralık 2109 Salı

138
0
24 Aralık 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30988
YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 452 nci maddelerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“dd) Su bazlı oyuncak: Hobi boyaları, parmak boyaları, cam boyaları, yapıştırıcılar ve sabun köpüğü gibi oyuncaklar dahil olmak üzere içeriğinde su bulunan oyuncağı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III’ün 12 nci maddesinde yer alan tablodaki krom (VI) elementi ve kurşun elementine ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Krom (VI) 0,02 0,005 0,053

Kurşun 2 0,5 23

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan Kısım C’de yer alan tablonun 4 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4 Bisfenol A 80-05-7 0,04 mg/l (göç limiti) – (TS EN 71-10 ve TS EN 71-11’da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan Kısım C’de yer alan tablonun 6, 7, 8 ve 9 uncu satırlarında yer alan “su oyuncağı” ibaresi “su bazlı oyuncak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan Kısım C’de yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

10 Fenol 108-95-2 5 mg/l (göç limiti) (polimerik materyalde TS EN 71-10 ve TS EN 71-11’da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

10 mg/kg (içerik limiti) (koruyucu olarak TS EN 71-10 ve TS EN 71-11’da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/10/2016 29847
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/4/2017 30025

 

 


Kaynak: Resmi Gazete 24.12.2019
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here