Otomatik Katılımlı BES’te Katkı payı neye göre hesap edilecektir?

Otomatik Katılımlı BES’te Katkı payı neye göre hesap edilecektir? Prime esas kazanç/emeklilik keseneğine esas aylık (matrah) referans alınarak hesaplanacaktır.   Katkı payının hesaplanmasında küsuratlı tutarların yuvarlanması nasıl yapılacaktır? Hesaplanan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı (kuruş tutarı) dikkate alınmaz.   Çalışan mevzuatta belirlenen katkı payı oranını (%3) değiştirebilir mi? Evet, çalışan kesinti oranını işverene bildirerek … Okumaya devam et Otomatik Katılımlı BES’te Katkı payı neye göre hesap edilecektir?