Ana sayfa Duyurular Orta Vadeli Mali Plan ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında gelir politikasının...

Orta Vadeli Mali Plan ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında gelir politikasının temel öncelikleri neler?

286
0

2020 YILI KAMU MALİYESİ HEDEF VE ÖNCELİKLERİ

2020-2022 döneminde kamu maliyesinin hedef ve öncelikleri, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun hazırlanması ve uygulanmasına yön veren Orta Vadeli Program1 (Yeni Ekonomi Programı), Orta Vadeli Mali Plan2 ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında3 belirlenmiştir.

GELİR POLİTİKASI

2020-2022 yıllarını kapsayan politika belgelerinde gelir politikasının temel amacı; makroekonomik değişim sürecinin desteklenmesi, kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, sosyo-ekonomik kalkınma ve adaletin desteklenmesi, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması ve yurt içi tasarruflara katkı sağlanması olarak belirlenmiştir.

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında gelir politikasının temel öncelikleri;

– Kamu gelirlerinin kalitesi artırılarak, bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla vergi tahsilatında etkinliğinin artırılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, uyum maliyetlerinin azaltılması, vergi ve diğer gelirlerin sürekli ve kalıcı kaynaklardan modern yöntemlerle ve en az maliyetle toplanması,

– Vergi reformu ile mükellefin haklarının daha etkin bir şekilde korunması, beyanname sisteminin yaygınlaştırılması, vergi tahsilatının etkinliğinin artırılması, kurumlar vergisinin kademeli olarak azaltılması, halka yeni açılan şirketlere kurumlar vergisi indiriminin sağlanması, vergi oranlarında ve vergi politikalarında yapılacak diğer bazı düzenlemeler ile vergi gelirlerinin artırılması ve vergi adaletinin sağlanması,

– Vergisel teşviklerin mükerrerliği önlemeye yönelik olarak yeniden kurgulanması, yapılacak etki analizleri çerçevesinde bunlardan etkin olmayanlarının kaldırılması, makroekonomik hedefler ve bütçe hedefleri ile uyumunun sağlanması,

– Vergide adaleti pekiştirmek amacıyla etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kademeli olarak kaldırılarak vergi tabanının genişletilmesi ve vergi mevzuatının sadeleştirilmesi,

 Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmemesi,
 Vergi incelemelerinde sektörel uzmanlaşmanın ve elektronik denetimin artırılması,
 İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamaların, üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltma saikiyle gözden geçirilmesi,
 Kayıt dışı ekonomi ile planlı mücadeleye kararlı bir şekilde devam edilmesi, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
 Lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesinin güncellenerek vergi düzenlemelerinin yapılması,
 İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuatın ve uygulamanın güçlendirilmesi,
 Taşınmaz değerleme sisteminin kurularak gayrimenkul envanterinin tamamlanması, gayrimenkul vergilendirme sisteminin tapu harçları ve emlak vergilerinin taşınmazların gerçek değerleri üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,
 Avrupa Birliğine katılım sürecinde müktesebata ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarca vergisel alanda belirlenen standartlara uyum çalışmalarına devam edilmesi,
 Enerji tüketiminde tasarruf sağlanması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi politikaları çalışmalarına devam edilmesi,
 Mükellef Hizmetleri Merkezi’nin etkinleştirilmesi, uygulamaya geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi projesi ile tüm hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ve küçük ölçekli mükelleflerin vergi kayıtlarını elektronik ortamda tutması,
 Vergi bilincini artırmaya, mükelleflerin hakları ve yükümlülükleri ile vergi uygulamaları konularında etkin bilgilendirilmeleri yoluyla gönüllü uyumlarının artırılmasına yönelik olarak yazılı ve görsel yayınların hazırlanmasına, medya araçlarının kullanılmasına, mükelleflerin işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilecekleri interaktif yazılımların hazırlanmasına, iletişim teknolojilerinin kullanıldığı hizmet seçeneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmesi,

şeklinde sıralanmıştır.


Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here