Ana sayfa Vergi Organizasyon işleri için KDV tevkifatı yapılacak mı?

  Organizasyon işleri için KDV tevkifatı yapılacak mı?

  58
  0

  Atletizm federasyonuna kesilecek organizasyon bedelinde KDV tevkifatı uygulanması gerekir mi?

  Düğün davet açılış gibi organizasyon ekipman kiralamalarında KDV oranı kaçtır ve KDV tevkifatı uygulaması var mıdır? Özellikli durumlar nedir?

  Düzenlenecek faturada 5/10 oranında kdv tevkifatı yapılması gerekir.
  Özel bir durum yok % 18 kdv oranı uygulanır. Aşağıdaki kurum ve kuruluşlara hizmet verilmesinde KDV tevkifatı yapılacak liste dışındaki kişi ve kuruluşlara verile hizmette KDVtevkifatı yapılmaz.

  belirlenmiş alıcılar :

  (kdv tevkifatı yapılacak kurum ve kuruluşlar)

  – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
  – Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
  – Döner sermayeli kuruluşlar,
  – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  – Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
  – Bankalar,
  – Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
  – Sendikalar ve üst kuruluşları,
  – Vakıf üniversiteleri,
  – Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
  – Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
  – Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
  – Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
  – Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
  – Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
  -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
  – Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
  – Kalkınma ve yatırım ajansları


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here