Ana sayfa Vergi Ödenmeyen kiralar için muhtasar beyannamesinde stopaj hesaplanmalı mıdır?

  Ödenmeyen kiralar için muhtasar beyannamesinde stopaj hesaplanmalı mıdır?

  Home ofis için kira ödenmezse stopaj beyanı verilmeli midir?

  8
  0

  Gerçek kişi home ofis olarak işyeri açıyor. Ofis babasının üzerine ve işyeri için herhangi bedel ödenmeyecektir. Bu durumda kiradan ötürü stopaj ödenmesi gerekir mi?

  Kira ödemesi yok ise GV stopajı olmaz. Baba emsal kira bedelinden iş yeri için yıllık GMSİ beyannamesi verecek.

  Stopaj olmadığı için beyan edilecek tutar için hesaplanan vergiden Mahsup yapılmayacaktır.

  Homeoffice olarak çalışan mükellefin elektrik, su, beyaz eşya ve genel market giderlerinin muhasebeleştirilmesi (yarısının gider yapılması vs.) nasıl olmalıdır?

  Mükellef Serbest meslek kazancı elde ediyor ise GVK 68/1. maddedeki giderlerin yarısını yazabilir. Gelir Vergisi Kanunun 68\1-1. Maddesinde parantez içinde “İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler.

  İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

  Ticari kazanç sahiplerinin evlerini aynı zamanda İŞ YERİ olarak kullanmaları halinde GVK 40. maddede özel bir belirleme yoktur. Giderin yarısı yazılır ve yazılmaz diye net bir yorum yapamıyoruz. Kişisel yorumumuz GVK 68. maddedeki gibi sadece; kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma giderlerin yarısını indirebilecekleri görüşündeyiz. GİB’den özelge talep ediniz.

  Emekli oldum. Serbest meslek mükellefiyeti oluşturmak istiyorum. Evden ya da sanal ofisten mesleği yapmam mümkün mü? 

  Serbest olarak çalışacak meslek mensupları evde veya sanal ofis de mesleği yapamazlar.

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde yer almaktadır. Madde metnini aşağıdadır.

  “Büro Edinme Zorunluluğu Madde 14 – (Değişik:R.G-21/11/2007-26707)

  Her meslek mensubu meslekî faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır. Büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar Birlik Genel Kurulu’nda belirlenir.

  Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz.

  Meslekî faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgâhlarda yürütülemez.

  Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz.

  Birlikte çalışan meslek mensupları da ayrı büro edinemezler.

  Ortaklık bürosu veya şirket kurulması hâlinde de işyeri açılması mecburidir.

  Meslekî faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgâhlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar.

  Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanunu’na göre bir meslek şirketi kurmaları hâlinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz.

  Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür.

  İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.

  İşyeri açılışına ilişkin gerekli yoklama odalar tarafından yapılır.

  Vergi dairelerince mükellefiyet tesisinde oda sicil belgesi aranır.

  Büro edinen meslek mensupları odaya kaydolduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadırlar. Büro Tescil Belgeleri iki yılda bir vize ettirilir.”


  Kaynak: İsmmmo, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here