Ana sayfa Mevzuat Ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşunun temsilcisi olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşunun temsilcisi olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

207
0

Ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşunun temsilcisi olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Temsilci olacak gerçek ve tüzel kişilerin taşıması gereken şart Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirlenmiştir. Gerçek kişi temsilciler ile tüzel kişi temsilcinin üst yönetiminin 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartı taşımaları zorunludur. Bir başka deyişle, gerçek kişi temsilciler ile tüzel kişi temsilcinin üst yönetiminin 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması gerekmektedir. Bu şartı tevsik etmek üzere verilecek belgeler kuruluş bünyesinde denetime hazır bulundurulacaktır.

Bununla birlikte Kurul, Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü uyarınca faaliyet alanı bazında temsilci olamayacak gerçek ve tüzel kişileri belirlemeye yetkilidir.

 

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerinin kapsamına ilişkin bir kısıtlama var mıdır?

Evet. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca;

-Ödeme kuruluşu, Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri ve Kanunun 2’nci bölümünde yer alan hükümlere uyulması koşuluyla ödeme sistemlerinin işletilmesi dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz.

-Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihraç edilmesi ve Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri ve Kanunun 2 inci bölümünde yer alan hükümlere uyulması koşuluyla ödeme sistemlerinin işletilmesi dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz.

Bu itibarla, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ana sözleşmesinde başka bir mal ve hizmet ticareti faaliyetinde bulunulabileceğine ilişkin hükümlere yer verilmemesi gerekmektedir.

Öte yandan, Kanunun ilgili hükümleri ile Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci hükümleri çerçevesinde ödeme ve elektronik para kuruluşlarının mevduat veya katılım fonu kabul etmeleri, kredi vermeleri ve ödenmesine aracılık edilen tutarı taksitlendirmeleri mümkün bulunmamakta olup, bu kuruluşların her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdiği ya da banka adına işlem yaptığı izlenimini uyandıracak ifadeleri kullanmaları da yasaklanmıştır.

 


Kaynak: BBDK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here