Ana sayfa SGK Noterden ihtarname çektiğimiz personelin kaç gün geriye doğru çıkışını yapabiliriz?

  Noterden ihtarname çektiğimiz personelin kaç gün geriye doğru çıkışını yapabiliriz?

  93
  0

  Noterden İş Sözleşmesinin Feshi için İhtarname çekilen işçi kaç gün geriye ve hangi kodla çıkarılır?

  iHBAR ÖNELİ + 6 iş günüdür ihtar süresi ve en çok 10 gün geriye doğru çıkış yapılabilir. 

  Çıkış nedenine göre de çıkış kodu belirlenir. 

  Dikkat edilmesi gereken ise fesih yasağı kapsamındaki çıkış kodları olup olmadığıdır.

  İşten çıkarılacağı tebliğ edilen işçi, ihbar süresi içinde iş arama izninde iş bulursa kalan süreler için işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekir mi? İş kanunu 18.madde ile çıkarılan bir işçi kıdem, yıllık izin, ücret ve işsizlik hak edişlerini alabilir mi?

  İşçi ihbar önelini çalışarak geçiriyor ve öneli tamamlamadan işten ayrılırsa kalan öneli karşı tarafa ödemek zorundadır. 

  Feshin geçerli sebebe dayandırılması Geçerli nedenle fesih 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. “Şeklinde açıklanmıştır. 

  Belirli süreli iş sözleşmesi olan personelimizin 6 aydır süren Uzun süreli raporu var.

  Personel çıkışı ile ilgili Pandemi çıkış yasağı nedeniyle Sağlık nedeniyle çıkış yapılamıyor. Belirli Süreli iş sözleşmesi ise doluyor. Çıkış işlemi yapılabilir mi? Belirli süreli Sözleşmesi olan personelin sözleşme bitiş tarihi zamanında Sağlık raporu olması durumunda çıkış hangi tarihte yapılır?

  İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerinde istirahat (rapor) kullanması, dolayısıyla da işe gelmemesi sebebiyle işveren için iş sözleşmesini fesih hakkı yani işçiyi işten çıkarma hakkı; 

  İstirahat (rapor) süresinin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre İş Kanunu’nun 17nci maddedeki bildirim (ihbar) sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. 

  Yani daha açık bir anlatımla istirahat süresinin;

  – İşyerindeki kıdemi 6 aydan az olan işçi için 8 haftayı, 

  – İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1.5 (bir buçuk) yıla kadar olan işçi için 10 haftayı,

  – İşyerindeki kıdemi 1.5 (bir buçuk) yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için 12 haftayı, 

  – İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 14 haftayı, aşması halinde işverenin iş sözleşmesini feshetme yani işçiyi işten çıkarma hakkı doğar. 

  Buradaki kıdemden kastedilen işçinin işe girdiği tarihten itibaren geçen süredir.


  Kaynak: İsmmmo, GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here