Ana sayfa Mevzuat Nominal değer üzerinden yapılan hisse devirlerinde kişiler vergi bildiriminde bulunmalı mıdır?

Nominal değer üzerinden yapılan hisse devirlerinde kişiler vergi bildiriminde bulunmalı mıdır?

Hisse devir sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı

18
0

Ltd. Şti’nin ortaklarından biri hisse devri yapıyor. Noterde nominal bedelle satış yapılıyor. 2022 yılında devreden gerçek kişiye gelir vergisi doğar mı?

Nominal değerden (Yazılı değer) yapılan satışlarda vergi doğmaz. 

Hisse devir sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 26468226-155[ÖZG-4-2018]-E.64834                                                                                                                                                  22/10/2018

Konu : Hisse devir sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Belediyenizin hissedarı olduğu … Tic. A.Ş.’de bulunan % 20 hissenizi …Tic. A.Ş.’ye sattığınızı belirtilerek, bu kapsamda düzenlenen ihale kararının ve sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değişik (16) numaralı fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan Belediyenizin … Tic. A.Ş.’de bulunan hisselerinin … Üretim ve A.Ş.’ye devrine ilişkin olarak alınan ihale kararı ve düzenlenen …/…/2017 tarihli “Taksitli Satış Sözleşmesi” başlıklı kağıdın, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/16 ncı maddesi kapsamında damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here