Ana sayfa Muhasebe Nihai tüketiciden iade alınacak ürünler için düzenlenecek gider pusulasında KDV hesaplanacak mı?

  Nihai tüketiciden iade alınacak ürünler için düzenlenecek gider pusulasında KDV hesaplanacak mı?

  45
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

  Sayı

  :

  84974990-130-450863

  15.11.2017

  Konu

  :

  İade edilen mallara ait KDV.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, üretici olarak satışını yaptığınız ürünlerin bakım ve onarımını yapan teknik servis tarafından nihai tüketiciden iade alınan ürünlerin Şirketinize iade edilmesi sebebiyle düzenlenen faturada katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı ile ürünün satışında hesaplanan KDV’nin düzeltilip düzeltilmeyeceği hususlarında bilgi verilmesi istenmektedir.

  KDV Kanununun 35’inci maddesinde; malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin borçlandığı ya da indirim hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin meydana geldiği dönemde düzeltecekleri, bu işlemlerin yapılabilmesi için iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ”I/B.11.1 Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal İle Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi” başlıklı bölümünde;

   

  “…

  Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istenildiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin KDV dahil tutarları tüketiciye iade edilir. Satıcılar işlemlerin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alırlar. Gider makbuzunda iade edilen malın KDV’si satış bedelinden ayrı gösterilir ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilir.

  İade edilen mala ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkânsızlıklar nedeniyle ibraz edilemediği durumlarda, aynı şekilde üzerine alış belgesinin ibraz edilemediği açıkça belirtilmek suretiyle gider makbuzu düzenlenmesi mümkündür.

  İade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verildiği durumlarda ise, satıcı tarafından yukarıda sözü edilen işlemlerin yanısıra bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenleneceği tabiidir. Dolayısıyla iade edilen malların yerine verilen yeni malların değerleri dikkate alınarak belge düzenleneceğinden, iade edilen mallar ile yeni verilen mallar arasında değer farkının olup olmaması düzeltme işlemini etkilemez.”

  açıklaması yapılmıştır.

  Buna göre, Şirketiniz tarafından üretimi yapılarak başka firmalar tarafından satılan ürünlerin bakım ve onarımını yapan teknik servis tarafından nihai tüketiciden iade alınması işleminde düzenlenecek gider pusulasında KDV gösterilmemesi gerekmektedir.

  Öte yandan, nihai tüketiciden malın iade alınması sebebiyle ödenecek bedel için KDV hesaplanmayacağından, bu bedelin Şirketinize aktarılması işleminde düzenlenecek faturada da KDV hesaplanmayacaktır.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here