Ana sayfa Muhasebe Nevi değişikliği yapan şirketler muhtasar prim beyannamelerini hangi süreler içerisinde beyan etmelidir?

  Nevi değişikliği yapan şirketler muhtasar prim beyannamelerini hangi süreler içerisinde beyan etmelidir?

  Şehir dışında iş seyahati nedeniyle kiralanan mesken için karar alınması gerekir mi?, Limited Şirketten Anonim şirkete dönüşen şirketler ay içindeki beyannamelerini hangi şirket üzerinden nasıl verir?

  108
  0

  2 Ekim 2020 tarihinde Nev’i değişikliği onaylanarak Ltd’den A.Ş.’ye dönüşen bir şirketin münfesih hale gelen Limited Şirket için MUHSGK Beyannamesinin beyan edilme süresi nedir? Münfesih hale gelen şirketlerin SGK Bildirim süreleri eski normlara göre 10 gündü. Bu koşullar altında aynı süre MUHSGK için de geçerli midir?

  Mükelleflerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri Muhtasar Beyanname üzerinde yapılacak değişikliğe bağlı olarak, tevkifata tabi ödemelerin Muhtasar Beyanname ile takip eden ayın 26’sı akşamına kadar beyan edilip 26’sı akşamına kadar ödenmeleri gerekmektedir.

  Burada da işlemlerin gerçekleştiği dönemde ilgili kişi veya kurumlar tarafından vergilendirilmesi esası göz önünde bulundurulduğunda, nev’i değişikliğinin yapıldığı ayın başından nev’i değişikliği tarihine kadar gerçekleşen işlemlerin limited şirket, nev’i değişikliğinin gerçekleştiği tarihten itibaren bu tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar olan işlemlerin anonim şirket tarafından takip eden ayın 26. günü akşamına kadar internet üzerinden muhtasar beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

  Tahakkuk eden vergilerin de beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

  Defterlerini tuttuğum tek ortaklı limited şirketin ortağı İzmir’e sürekli gelip gittiği için otelde kalmak yerine bura da bir mesken kiraladı. Kontratını da şirket adına yaptı. Buraya ait kira bedeli bankaya her ay yatırılacak. Bu işyerini muhtasar beyannamesinde bildirerek brüt kirayı firmama gider olarak yazabilir miyim?

  Kiralama konusunda şirket karar alması gerekir. Kira bedelinin brüt tutarı gider yazılabilir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here