Ana sayfa TTK Navlun Nedir?

  Navlun Nedir?

  3247
  0

  1- NAVLUN NEDİR?
  Navlun; dış ticarette bir yerden başka bir yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü ve taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret demektir.

  2- NAVLUN SÖZLEŞMESİ NEDİR?
  Navlun sözleşmesi deniz hukukunda taşıyanın belirli bir ücret karşılığında, gemisini kısmen ya da tamamen taşıtana tahsis ederek ya da tahsis etmeksizin bir yükü deniz yoluyla taşımayı yüklendiği sözleşmeye denmektedir.

  3- NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN HUSUSLARI NELERDİR?
  Taşıyan, gemisinin tamamını ya da bir bölümünü taşıtana tahsis edebilir veya parça mal olan belirli bir eşyayı denizde taşımayı yüklenebilir.
  Navlun sözleşmesi şu hususları içerir;
  3.1- Taşıyan tarafından yapılan bir taşıma taahhüdü,
  3.2- Gemiyle taşımaya elverişli bir malın varlığı,
  3.3- Taşımanın denizde yapılması,
  3.4- Taşımanın gemi niteliğinde bir araç ile yapılması,
  3.5- Taşımanın ücretli olması.

  4- NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ NELERDİR?
  Taşıyan, navlun karşılığında;
  4.1- Yolculuk çarteri sözleşmesinde eşyayı, geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir yerini taşıtana tahsis ederek;
  4.2- Kırkambar sözleşmesinde ayırt edilmiş eşyayı,
  denizde taşımayı üstlenir.

  ***Bu Bölümdeki hükümler posta idaresinin denizde eşya taşımalarına uygulanmaz.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here