Ana sayfa Vergi Müze ve ören yerlerindeki kdv oranı nedir?

Müze ve ören yerlerindeki kdv oranı nedir?

3859
0

Müze ve ören yerlerindeki kdv oranı nedir?

KONU

Müze ve ören yerlerinin girişinde düzenlenen biletlerde ve bu faaliyeti gerçekleştirmek için idareye ödenen kira bedelleri üzerinden düzenlenen faturada uygulanması gereken KDV oranı

SORU

…Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından yapılan “Müze ve Ören Yerlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama İhalesi” kapsamında daha önce anılan Kurum tarafından işletilen müze ve ören yeri girişlerinin biletleme ve tahsil işlemlerinin Şirketinize devredileceği, bu kapsamda 2018-2026 döneminde oluşacak müze bileti satış gelirinin ihale şartnamesinde belirtilen kısmının DÖSİMM’e idare payı olarak ödeneceği belirtilerek, Şirketiniz tarafından müze ve ören yeri ziyaretçilerine düzenlenecek biletlerde ve DÖSİMM’e ödenecek idare payı için tarafınıza düzenlenecek olan faturada uygulanması gereken KDV oranı nedir?

CEVAP

… Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/16 ncı sırasında; “Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,” hükmüne yer verilmiş ve bu sıra kapsamındaki yerlere girişte alınan bedellerin indirimli KDV oranına (% 8) tabi tutulması öngörülmüştür.

Buna göre;

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/16 ncı sırası kapsamında, Şirketiniz tarafından müze ve ören yeri ziyaretçilerine düzenlenecek biletlerde % 8 oranında,2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında yer almadığından idare payının aktarılması sebebiyle DÖSİMM tarafından Şirketinize düzenlenecek faturalarda ise genel oranda (% 18)…

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.487874 22.05.2018
Konu : Müze ve ören yerlerinin girişinde düzenlenen biletlerde ve bu faaliyeti gerçekleştirmek için idareye ödenen kira bedelleri üzerinden düzenlenen faturada uygulanması gereken KDV oranı

 

İlgi : 03/04/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından yapılan “Müze ve Ören Yerlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama İhalesi” kapsamında daha önce anılan Kurum tarafından işletilen müze ve ören yeri girişlerinin biletleme ve tahsil işlemlerinin Şirketinize devredileceği, bu kapsamda 2018-2026 döneminde oluşacak müze bileti satış gelirinin ihale şartnamesinde belirtilen kısmının DÖSİMM’e idare payı olarak ödeneceği belirtilerek, Şirketiniz tarafından müze ve örenyeri ziyaretçilerine düzenlenecek biletlerde ve DÖSİMM’e ödenecek idare payı için tarafınıza düzenlenecek olan faturada uygulanması gereken KDV oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/16 ncı sırasında; “Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,” hükmüne yer verilmiş ve bu sıra kapsamındaki yerlere girişte alınan bedellerin indirimli KDV oranına (% 8) tabi tutulması öngörülmüştür.

Buna göre;

  • Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/16 ncı sırası kapsamında, Şirketiniz tarafından müze ve örenyeri ziyaretçilerine düzenlenecek biletlerde % 8 oranında,
  • 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında yer almadığından idare payının aktarılması sebebiyle DÖSİMM tarafından Şirketinize düzenlenecek faturalarda ise genel oranda (% 18)

KDV uygulanması gerekmektedir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Konut Alımında Ödenen KDV Oranı Sonradan Düşerse KDV İadesi Alınabilir mi?

İkinci el araç alım-satımı yapanlarda KDV oranı ne olacaktır?

İkinci el araç alım-satımı yapanlarda KDV oranı ne olacaktır?

Çadır kampı faaliyetinde KDV oranı %8 mi yoksa %18 midir?

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Nedir?

Hasta taşıma hizmetinde KDV oranı kaçtır?

Aktife Kayıtlı Ticari Araç Satışlarında KDV Oranı Kaçtır?

Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı Kaç Biliyor musunuz?

Propan katılarak zenginleştirilen sıvılaştırılmış petrol gazının (L.P.G.) KDV oranı.

Kur farkının KDV oranı nedir?

İndirimli orana tabi malların diğer mallarla birlikte satılması durumunda KDV oranı ne olacaktır?

Finansal kiralamalarda (Leasing) KDV oranı nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here