Ana sayfa Vergi Müşterisi tarafından fesih edilen muhasebe sözleşmesi için mali müşavirlerin yapması gereken bir...

  Müşterisi tarafından fesih edilen muhasebe sözleşmesi için mali müşavirlerin yapması gereken bir işlem var mıdır?

  36
  0

  Gib sisteminden mükellef sözleşmeyi feshettiğinde mali müşavirin de iptal etmesine sistem izin vermiyor. Bir sıkıntı yaratır mı?

  Müşteri tarafında fesih edilen sözleşme için meslek mensubunun yapacağı bir işlem yok.

  Sözleşme fesih edildiği için izin olmaz.

  T.C.

  GELIR IDARESI BASKANLIGI

  DENIZLI VERGI DAIRESI BASKANLIGI

  MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

   Sayi : 95133703-105[257/2013/…]-107 23/09/2013

  Konu : Elektronik beyanname sözleşmesinin mükellef tarafından iptal edilmesi ve iptal bilgisinin vergi dairesine veya internet vergi dairesine bildirimi  

  Ilgi : … tarih ve … kayit nolu özelge talep formunuz.

  Ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda, müşterilerinizin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmek için yaptığınız sözleşmelere istinaden e-Beyanname sözleşmelerini kendi sisteminizden bildirdiginiz, ayni sekilde sözleşme iptallerini de kendi sisteminizden yaptiginiz belirtilerek, bir mükellefin kendisiyle yapmis oldugunuz bu sözlesmeyi iptal etme hakkının bulunup bulunmadığı ile sisteme müdahale edip edemeyeceği hakkinda bilgi istenilmektedir.

  213 sayili Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanligi, vergi beyannameleri ve bildirimlerin sifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçlari konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortaminda verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmis gerçek veya tüzel kişiler araci kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

  Bu yetkiye istinaden, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi hususuna ilişkin açiklamalar 340, 346, 357, 367, 373, 376, 386 ve 405 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapilmistir.

  340 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginde; yetki verilmis meslek mensuplari, aralarinda hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle adi geçen Tebliğin ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracilik ve Sorumluluk Sözleşmesi” ni, münferit talepte bulunan müsterileriyle de örnegi anılan Tebligin ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracilik Sözleşmesi” ni düzenleyecekleri belirtilmiştir.

  Söz konusu Tebligin ekinde yer alan, “Elektronik Beyanname Aracilik ve Sorumluluk Sözleşmesi” nin 9 numaralı bendinde taraflarin karsi tarafa yazi ile bildirmek şartıyla aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilecekleri, “Elektronik Beyanname Aracilik Sözleşmesi” nin 7 numaralı bendinde de taraflarin karsi tarafa bildirmek şartıyla aralarındaki sözleşmeyi her zaman fesh edebilecekleri belirtilmistir.

  405 Sira Nolu Vergi Usul Genel Tebligi ile değiştirilen 340 Nolu VUK Genel Tebliginin “V- ARACILIK YETKISI VERILEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER” baslikli bölümünde yer alan “I-2.2 Süresi Sona Eren ya da Iptal/Fesih Edilen Sözlesmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi” alt başlıklı bölümünde ise; “Elektronik Beyanname Aracilik ve Sorumluluk Sözlesmelerinin/Elektronik Beyanname Aracilik Sözlesmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna iliskin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensuplari tarafindan elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir.

  Diğer taraftan mükellefler, istemeleri halinde meslek mensuplari ile aralarında düzenlenen sözlesmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir/kurumlar vergisi yönünden bagli olduklari vergi dairesine bildirebilecekleri gibi internet vergi dairesi kullanici kodu, parola ve sifrelerinin bulunmasi durumunda sözlesmelerin sona erdigine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin bilgi girislerini https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapabileceklerdir.

  Adi ortaklik, kollektif ve adi komandit ortakliklar adina düzenlenmiş sözleşmelerde ise sözleşmenin süresinin sona erdigine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin dilekçe ortaklığın katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

  Yukarıda yapılan açıklamalara göre, beyannameleri elektronik ortamda göndermek için mükellefle düzenlediğiniz Elektronik Beyanname Aracilik ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi mükellef tarafından tarafınıza bildirmek şartıyla her zaman feshedilebilir.

  Ayrica, sisteme bilgi girişi yaptiginiz Elektronik Beyanname Aracilik ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinden süresi sona eren ya da iptal/fesih edilenler, mükellefler tarafından istenilmesi halinde, süresinin sona erdigi ya da iptal/fesih edildigi tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde, gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirilebilecegi gibi internet vergi dairesi kullanici kodu, parola ve şifresinin bulunmasi durumunda sözleşmenin sona erdigine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin bilgi girisleri https://intvd.gib.gov.tr/ adresinden yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapılabilecektir.


  Kaynak: İsmmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here