Ana sayfa Vergi Mukimlik Belgelerinin Geçerlilik süresi ne kadardır?

Mukimlik Belgelerinin Geçerlilik süresi ne kadardır?

89
0
Mukimlik Belgelerinin Geçerlilik Süresi

 

Mukimlik belgelerinin geçerlilik süreleri hakkında mevzuatımızda GVK Geçici 67. maddenin uygulanması kapsamında 257 ve 258 Sıra No.lu GVK Genel Tebliğlerinde düzenlemelere yer verilmiştir. 257 No.lu tebliğin (10) no.lı bölümünde “Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olup, söz konusu belgenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.” hükmüne yer verilmişken 258 No.lı tebliğde “Öte yandan, anılan Tebliğin (10) numaralı bölümünde; bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesinin, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olduğu ve söz konusu belgenin her yıl yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu belge, dar mükellef gerçek kişiler tarafından her yıl yenilenecek olup, dar mükellef kurumlar tarafından ise üç yılda bir yenilenecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 4 Seri Numaralı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde, “Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

Yukarıdaki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, GVK Geçici 67. Madde ile serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki faaliyetler nedeniyle ödeme yapılması halinde yurt dışında mukim gerçek veya tüzel kişilerin mukimlik belgelerinin her yıl yenilenmesinin zorunlu olduğu görüldüğünden, bize göre her türlü ödeme ve faaliyet cinsinden mukimlik belgelerinin her yıl için yeniden temin edilmesi yerinde olacaktır.

 

 


Kaynak: Kurumlar Vergisi Rehberi
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İrlanda Mukimi Firmadan Kiralanan Gemi İçin Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi Ne Şekilde Olacaktır?

Almanya’da yaşayan (Mukim) Türk vatandaşı kira sözleşmesini Dövizli yapabilir mi?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here