Ana sayfa Vergi Mükelleflerin Ticari İşletmelerinde Kullanmak Üzere İnşa Ettiği Gayrimenkullerin Vergi Ve Muhasebe İşlemleri...

Mükelleflerin Ticari İşletmelerinde Kullanmak Üzere İnşa Ettiği Gayrimenkullerin Vergi Ve Muhasebe İşlemleri Ne Şekilde Olacaktır?

1354
0

Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler sayılmış ve maddenin  7 nci bendinde Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanların ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir.

Bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin ticari işletmelerine ilişkin olarak inşa edeceği işyerleri ile  ilgili yapılan masrafların ve ödenen tutarların tek düzen muhasebe sistemine  göre 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabında izlenmesi ve harcamaların yatırım bittikten sonra amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Kurumlar Vergisi Kanunu

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here