Ana sayfa Vergi Mükellefiyeti bulunmayan her bir kişi adına düzenlenecek gider pusulasında herhangi bir tutar...

  Mükellefiyeti bulunmayan her bir kişi adına düzenlenecek gider pusulasında herhangi bir tutar sınırlaması var mıdır?

  47
  0
  Mükellefiyeti bulunmayan her bir kişi adına düzenlenen gider pusulasında, gider pusulası kesme sınırı var mıdır? Yılda üç sefer gider pusulası kesilir fazlası kesilmemesi gerekir vs yoksa çalışan olarak gösterilmeli mi?

  Gider pusulası için bir sınırlama olmaz. Yılda üç defa beş defa diye bir kural olmaz. Ancak; Mükellefiyeti bulunmayan bir kişiden ne alıyorsunuz ? (Mal / Hizmet )


  01.01.2022 tarihi itibariyle gider pusulasında değişiklik oldu mu? 

  VUK’un 234’üncü maddesinde Yapılan yeni düzenleme ile, gider pusulasının düzenlenme süresinin de 7 gün olduğu belirtilmiştir. 

  Ayrıca, maddede öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ile bu Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler gider pusulası yerine kabul edilmekte ve bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca gider pusulası düzenlenmemesi sağlanmaktadır. İade edilen malların bedeli bankadan yapılması halinde ayrıca gider pusulası düzenlenmeyecektir. Dekont yeterli olacaktır. 

  Kağıt ortamında Gider pusulası düzenlenmesi de devam etmektedir.


  E defter mükellefi firmamız köylerde şahıslardan aldığı hurdaları teker teker gider pusulası düzenleyerek alıyor. Ayda 1.000 tane gider pusulası kesiyor. Çok zamanımızı alıyor. Çok zorlanıyoruz. E gider pusulası ile muhtelif müşteriler olarak toplu olarak gider pusulası düzenleyebilir miyiz?

  Elektronik gider pusulası şuan için ihtiyari bir uygulamadır. 

  Kağıt ortamda da düzenlenen gider pusulalarının her muhatap için ayrı ayrı düzenlenmesi gereklidir.


  Mükellefiyeti olmayan gerçek kişiye hizmet karşılığı brüt 5.000 TL gider pusulası düzenledik. 

  BA-BS bildirme zorunluluğu var mıdır? 

  Gider pusulası da Ba formuna yazılır.

   


  Bir sigorta şirketine firmamızın aracını sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini Ba bildirim formunda bildirecek miyim?

  396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümünde yer alan “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir” açıklaması uyarınca sigorta hizmeti alanların poliçe bilgilerini Ba bildirim formuna dahil etmeleri gerekmektedir.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here