Ana sayfa Vergi Mükellefin tutukluluk hali mücbir sebep olarak kabul edilir mi?

Mükellefin tutukluluk hali mücbir sebep olarak kabul edilir mi?

93
0

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden iliniz ….. Vergi Dairesi mükelleflerinden …..’nın 2000/Temmuz, Ağustos, Eylül dönemine ait geçici vergi beyannamesini 15.11.2000 tarihine kadar vermesi gerekirken, 17.11.2000 tarihinde beyan ettiği, ….. Ceza Mahkemesinin ….. sayılı yazısından adı geçenin 18.10.2000-13.112000 tarihleri arasında tutuklu bulunduğu, söz konusu mükellefin beyanname verme süresi içerisinde kalan tutukluluk halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında Bakanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesinin birinci bendinde tutukluluk hali mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir.

Aynı kanunun 15’inci maddesinde ise “13’üncü madde yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu taktirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.

Bu hükmün uygulaması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre beyanname verme süresi içerisinde mücbir sebep hali ile karşı karşıya kalan mükelleflerin beyanname verme yükümlülükleri, mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak süre kadar uzamaktadır.

Söz konusu olayda mükellefin 2000/Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi geçici vergi beyanname verme süresi 1Ekim ile üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15’inci günü olan 15 Kasım 2000 tarihine kadar olup, mükellefin bu tarihler arasında (18.10.2000-13.112000) tutuklu bulunması nedeniyle kullanılamayan bu sürenin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle adı geçenin tutuklu bulunduğu 26 günlük sürenin, beyanname verme süresinin son günü olan 15.11.2000 tarihine ilave edilmesi ile bulunacak olan 11.12.2000 tarihine kadar beyannamesini vermesi halinde beyannamenin süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edileceği tabiidir.

 


Kaynak: GİB Özelge, 22.01.2001, B.07.0.GEL.0.28/2810-13-828/4124, Gelirler Genel Müdürlüğü,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here