Ana sayfa SGK Müjde! 30 Yıldan Fazla Çalışan Memur Emeklilerine İkramiye Farkları Veriliyor!

  Müjde! 30 Yıldan Fazla Çalışan Memur Emeklilerine İkramiye Farkları Veriliyor!

  1567
  0

  30 yıldan fazla çalışmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere kalan her yıl için ek ikramiye ödenmesini içeren “torba tasarı” Meclis’ten geçti.

  TBMM Genel Kurulunda, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 17 Ocak 2017 Salı günü kabul edildi.

  1- Kanunun amacı:
  Memurların (4/c) Emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesince iptal etmesinden dolayı ortaya çıkan sorunun giderilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

  2- 30 seneden fazla emekli ikramiyesini hak eden hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere ilişkin kararlar nelerdir?
      2.1- 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 TL’den aşağı olmamak üzere,
      2.2- Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin,
      2.3- Kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunmaları şartıyla,
      2.4- 7.500 TL’ ye kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde,
      2.5- Varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.
      2.6-  Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp fakat dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.
      2.7- Ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 TL’nin altında olamayacak.
      2.8- Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle hesaplanacak tutar, yeni hesaplamaya göre ödenecek.
      2.9- Mahkemelerce, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.
      2.10- Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekâlet ücretinin dörtte birine (1/4) hükmedilecek.
      2.11- İlk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında SGK kanun yollarına başvurulmayacak ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.

  Tarih: 23 Ocak 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here