Ana sayfa Muhasebe Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hangi tarihte verilmelidir?

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hangi tarihte verilmelidir?

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hangi tarihte verilir?

  71
  0

  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Zamanı

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme zamanı, çalışanların sigorta prim ve hizmetinin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk günü başlar. Ayın 26 ncı günü akşamı saat 23.59’a kadar beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Vergilendirme Dönemi

  Vergi kesintisi yapmaksızın işçi çalıştıran mükellefler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin aylık olarak verilmesi zorunludur.

  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri (kolay işverenliğe geçen apartman yöneticilikleri hariç), GMSİ mükellefi yanında çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar(5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamına geçen işverenler hariç)vb. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak elektronik ortamda göndereceklerdir.

  17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca basit usule tabi mükellefler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini Defter Beyan Sistemi üzerinden aralarında “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” bulunan bağlı oldukları meslek odası veya meslek mensubu aracılığıyla göndereceklerdir.

  Vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alan ve 0003 gelir stopaj mükellefiyetini vergi muafiyeti kaydıyla açtıran mükellefler www.gib.gov.tr adresinde bulunan İnternet Vergi Dairesi ekranına kullanıcı kodu, parola ve şifre ile bağlanacaklardır. 

  “Beyanname İşlemleri” bölümünden Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin) menüsüne giriş yapılır.

  Gelen ekranda “Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)” menüsüne tıklanır.

  “Taslak Kaydet” bölümünde öncelikle beyannamenin temel bilgileri seçilir. “Tamam” tuşuna basıldığında beyanname bölümleri açılır.


  Kaynak: GİB Kılavuz 2020-08
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here