Ana sayfa Vergi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini Elektronik Ortamda Kimler Gönderebilir?

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini Elektronik Ortamda Kimler Gönderebilir?

  3268
  0

  1- MUHTASAR VE HİZMET BİLDİRGESİNİ KİMLER ELEKTRONİK ORTAMDA KENDİLERİ GÖNDEREBİLİRLER?
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini;
  1.1- VUK Genel Tebliğine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler,
  1.2- Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler,
  1.3- Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte SGK uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenlerelektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.

  ***Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için ekindeki Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formunu ve Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formunu (Ek-1) doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  2- BEYANNAMELERİNİ KENDİLERİ GÖNDERECEK MÜKELLEFLER PAROLA VE ŞİFRELERİNİ NEREDEN ALABİLİR?
  Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri göndermek için talepte bulunanlara, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

  3- MEVCUT PAROLA, ŞİFRELERİ BULUNAN VE BEYANNAMELERİNİ KENDİ GÖNDEREN MÜKELLEFLER, YENİ PAROLA ALMAK ZORUNDA MI?
  HAYIR.
  Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini göndereceklerdir.

  4- VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYAN FAKAT SGK BİLDİRİMİ YAPAN İŞVERENLER BEYANNAMELERİNİ VERMEK İÇİN KİME VE NASIL YETKİ VEREBİLİR?
  Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte SGK uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenlerin, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini
  4.1- Aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla göndermek istemeleri halinde,
  4.2- İlk beyanname gönderilmeden önce gerekli kayıt işlemlerinin yapılması için yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  5- MUHTASAR VE PRİM HİZMET LİSTESİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA KENDİLERİ GÖNDERMEYEN MÜKELLEFLER KİMLER ARACILIĞI İLE GÖNDEREBİLİR?
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşımayan mükellefler/işverenler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini sözleşme düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla elektronik ortamda göndereceklerdir.

  6- HANGİ ARACILIK YETKİSİ VERİLENLER MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDEREBİLİR?
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler
  6.1- 340 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensuplarının (S.M.M.M. VE Y.M.M) müşterilerine ait,
  6.2- G.V. Kanunu gereğince basit usulde vergilendirilen mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin belgelerin kayıtlarını tutan meslek odalarının üyelerine ait,
  6.3- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek odalarının ve birliklerinin işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait,
  muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

  Ek 1’i İncelemek İçin Tıklayınız
  E-Beyanname Gönderme Talep Formu

  Kaynak: Resmi Gazete (18.02.2017 – 29983)

  Tarih: 6 Mart 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here