Ana sayfa Vergi Mücbir Sebep Hallerinde Yapılandırma Kanunundan Yararlanma…

  Mücbir Sebep Hallerinde Yapılandırma Kanunundan Yararlanma…

  1855
  0

  7020 sayılı Yapılandırma Kanununun 3’üncü maddesinin yirmi birinci fıkrasında “(21) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15’inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunanlardan mücbir sebep hâli devam edenler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir. hükmü yer almaktadır.

  HANGİ İL VE İLÇELERDE YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ MÜCBİR SEBEPLERE GÖRE BELİRLENECEKTİR?
  7020 sayılı Yapılandırma Kanununun yayımlandığı 27.05.2017 tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15’inci maddesine istinaden mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam etmekte olan;
  1- Diyarbakır İli Sur ve Silvan İlçeleri,
  2- Mardin İli Dargeçit, Derik ve Nusaybin İlçeleri,
  3 Siirt İli Eruh İlçesi,
  4- Hakkâri,
  5- Şırnak,
  6- Kilis
  İlleri genelindeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu hükümlerinden yararlanması durumunda, Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan alacakların taksit ödeme süreleri bu fıkra uyarınca belirlenecektir.

  ***Diğer taraftan, 7020 sayılı Yapılandırma Kanununun yayımı tarihi itibarıyla mücbir sebep hali devam eden Van İli geneli, Bitlis İli Adilcevaz İlçesi, Ağrı İli Patnos İlçesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin mücbir sebep hali, bu Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince 31.05.2017 tarihi itibarıyla sona erdiğinden, Kanunun 3’üncü maddesinin yirmi birinci fıkra hükmünden yararlanmaları söz konusu olmayacak, mücbir sebep halinin başladığı tarihten önceki borçları ile mücbir sebep hali kapsamına girmeyen borçları için Kanundan yararlanmaları durumunda yapılandırılan tutarlar, Yapılandırma Kanununda belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.

  Ancak, bu yerlerdeki mükelleflerden 6736 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası kapsamında ilgili vergi dairesine başvurmak suretiyle mücbir sebep hallerini sona erdiren ve anılan fıkrada öngörülen sürede beyanname ve bildirimlerini veren mükelleflerin bu beyan ve bildirimleri üzerine tahakkuk eden vergiler hakkında 7020 sayılı Kanunun 5’inci maddesi hükmü uygulanacaktır.

  Kaynak: Resmi Gazete (03.06.2017 – 30085)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here