Ana sayfa Mevzuat Motosiklet ile yolcu taşımacılığı faaliyetinin NACE kodu olmalıdır? Faaliyet kapsamında elde...

Motosiklet ile yolcu taşımacılığı faaliyetinin NACE kodu olmalıdır? Faaliyet kapsamında elde edilen gelirin vergilendirmesi nasıl yapılmalıdır?

Motosiklet ile yolcu taşımacılığı faaliyetinin NACE kodu olmalıdır? Faaliyet kapsamında elde edilen gelirin vergilendirmesi nasıl yapılmalıdır?

168
0

Konu :  Motosiklet ile mobil uygulaması kapsamında yolcu taşımacılığı faaliyetinden dolayı basit usul mükellefiyetinin tesis edilip edilmeyeceği ve NACE kodu tanımlanması

… 2018 yılı itibarıyla mobil araç çağırma uygulamalarından yararlanmak suretiyle aynı uygulamayı kullananlara motosikletle yolcu taşımacılığı hizmeti verdiğinizi, söz konusu faaliyeti yasal prosedür çerçevesinde sürdürmek istediğinizden vergi dairesine basit usulde mükellefiyet tesisi talebinde bulunduğunuzu, vergi dairesi tarafından “iki tekerlekli motosiklet ile yolcu taşımacılığı” faaliyeti ile ilgili kodun (NACE kodu) bulunmaması nedeniyle “532009 Kurye Faaliyetleri” kodundan (NACE kodu) mükellefiyet tesis edildiği, tanımlı kodun olmaması nedeniyle İstanbul Kamyonetçiler ve İşletmecileri Esnaf Odasındaki kaydının da “532009 Kurye Faaliyetleri” kodundan yapıldığı, hem vergi dairesindeki mükellefiyet tesisinin hem de esnaf odasındaki kaydının “532009 Kurye Faaliyetleri” kodundan yapılmasının doğru olup olmadığı ile söz konusu faaliyetine ilişkin kodun (NACE kodu) tanımlanmasını talep ettiği belirtilerek, söz konusu iki tekerlekli motosiklet ile yolcuyu istediği yere ücret karşılığı taşıma faaliyetinden elde edilen gelirin nasıl vergilendirilmesi gerektiği …

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarının topluca taşınması halinde, söz konusu motosiklet ile mobil uygulaması kapsamında yapılacak şehir içi yolcu taşımacılığı ve kurye faaliyeti dolayısıyla basit usulde mükellefiyet kaydının yapılması mümkün bulunmaktadır. Basit usule ilişkin şartların sağlanamaması halinde ise ticari kazanç hükümlerine göre gerçek usulde vergilendirileceğiniz tabiidir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN :

Faaliyet (NACE) kodları, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Altılı Faaliyet) olarak adlandırılmakta olup, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılmasına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet kodlarına göre iş yerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmış olup Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da NACE kodları kullanılmaktadır.

NACE kodu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirlenir. 19/01/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğe göre anılan Birlik (TOBB) rehberde yer alan mesleklerin gerektiğinde değiştirilmesine, çıkarılmasına veya ticaret ve sanayide meydana gelen gelişmeler sonucunda teşkiline lüzum görülen yeni mesleklerin rehbere eklenmesine yetkilidir.

Bu itibarla, yapılan faaliyete ilişkin kodun (NACE kodu) tanımlanmasına ilişkin olarak anılan Birlik (TOBB) yetkili olduğundan, buna ilişkin başvurunuzun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yapılması gerekmektedir.

 


Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü 24.09.2019 62030549-120[37-2018/569]-E.788601 sayılı özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here