Ana Sayfa Vergi Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması

2436
0

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması


 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına lişkin 7143 sayılı Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) borçlarının yeniden  yapılandırılması imkânı getirilmiştir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN MTV VE TPC BORÇLARI HANGİLERİDİR?

31 Mart 2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil);
• Tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları (2018 yılının ikinci taksiti hariç),
• Verilen Trafik Para Cezaları ve faizleri,
• Verilen Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları ile Otoyollar ve Köprülerden İhlalli Geçiş İdari Para Cezaları bu Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

YAPILANDIRILAN MTV VE TPC BORÇLARINDA SAĞLANAN AVANTAJLAR NELERDİR?
31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dahil) öncesine ait MTV ve TPC borçlarının yapılandırılarak,
• MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE* oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,
• Trafik Para Cezası tutarı ile birikmiş faizler yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,
• Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları ile birikmiş faizler yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,
ödenmesi halinde,
• MTV’ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammı,
• Trafik Para Cezalarına uygulanan aylık % 5 faiz,
• Karayolu Taşıma İdari Para Cezalarına uygulanan aylık % 5 faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir .

 

DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ VEYA İHTİLAF KONUSU OLAN TRAFİK PARA CEZALARI NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?

18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yargı mercilerinde ihtilaf konusu olan veya dava açma süresi geçmemiş bulunan trafik para cezaları, karayolu taşıma para cezaları, köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş para cezalarında davanın bulunduğu aşama ile karar durumuna göre ceza tutarında %50 ila %80’e varan oranlarda indirim yapılarak sulh yolu ile ihtilaf sonlandırılacaktır.

Dava konusu olan borçlarda yapılandırma için davadan vazgeçildiğini belirtir dilekçenin ilgili idareye verilmesi şarttır.

BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
Başvurular:
• Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
• e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden,
• Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla,
• Bulunulan il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili vergi dairelerine/mal müdürlüğüne şahsen yapılabilecektir.

Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekmektedir.

Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir.

BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR?
Yapılandırılan borçlar borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya peşin olarak;
• Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla,
• Banka hesabından havale ile,
• Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,
• Vergi tahsiline yetkili bankalar ve
• Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ödenebilecektir.

Peşin Ödeme
Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde;
• Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır.
• Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 90 İNDİRİM yapılacaktır.
• İdari Para Cezası aslından %25 İNDİRİM yapılacaktır.
• Ödemelerin 1 Ekim 2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihi mesai bitimine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekmektedir.

Örnek: Mükellef 24/4/2017 vadeli 4.432 TL trafik idari para cezası borcunu kanun kapsamında yapılandırmak için vergi dairesine başvurmuştur. Eylül/2018 ayında mükellef vergi dairesine başvurarak peşin ödemek istediğini bildirmiştir. Bu durumda idari para cezası aslı olan 4.432 TL’den %25 oranında,Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılacaktır.

Ödenecek Tutar 

İdari Para Cezası Aslı : [4.432)-(4.432 x %25)] 3.324,00 TL
Yİ-ÜFE  Tutarı            : [201,66 – (201,66 x %90)] 20,17 TL
TOPLAM                     : 3.344,17 TL

Buna göre, mükellef tarafından Eylül/2018 ayında 3.344,17 TL ödenmesi durumunda herhangi bir katsayı hesaplanmayacak, 2.880,80 TL faiz ile idari para cezası aslının %25’i olan 1.108 TL ve Yİ-ÜFE tutarının %90’ı olan 181,49 TL olmak üzere toplam 4.170,29 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Taksitli Ödeme
Yapılandırılan tutar seçilen taksit sayısına (6, 9, 12 veya 18 taksit) bağlı olarak belirlenen katsayı oranlarında artırılarak; ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar (bu
tarih dâhil) kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar aşağıda yer alan katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecektir:

KATSAYI ORANLARI
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödeme
Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018) ödenmesi halinde;

• Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır.
• Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 50 İNDİRİM yapılacaktır.
• İdari Para Cezası aslından %12,5 İNDİRİM yapılacaktır.

-Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi şarttır.

-Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

-Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına ve uçuşa elverişli belgelerinin alınabilmesine imkan verilmektedir


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikVarlık Barışı 2018 Tebliği – 7143
Sonraki İçerikZorunlu BES’i hangi sigorta şirketinden yapmalıyım?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz