Ana sayfa Mevzuat Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

341
0

29 Mart 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30729

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yükümlülük devri

EK MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinden kaynaklanan biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilir.

(2) Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak dağıtıcı lisansı sahibinin bu Tebliğ kapsamında bir önceki;

a) Yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,

b) Takvim yılında asgari 500 m3 biodizelin harmanlamış olması zorunludur.

(3) Devre ilişkin bildirim, Ek-1’de yer alan Harmanlama Devri Formunun, yükümlülük dönemini takip eden yılın Ocak ayı içerisinde, harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafından, Elektronik Bildirim Sistemi aracılığıyla Kuruma sunulması ile gerçekleştirilir.

(4) Harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafın bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaması durumunda devir işlemi geçersiz sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğin; birinci maddesinde yer alan Ek Madde 1’in ikinci fıkrasının (a) bendi 1/1/2020 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2017

30098

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2018

30631

 

Eki için tıklayınız.

 


Kaynak: Resmi Gazete
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here