Ana sayfa Vergi Mısır’daki Firmanın Komisyon Karşılığı Tahsil Ettiği Tutarların Türkiye’deki Şirkete Aktarımında Vergilendirme Nasıl...

  Mısır’daki Firmanın Komisyon Karşılığı Tahsil Ettiği Tutarların Türkiye’deki Şirkete Aktarımında Vergilendirme Nasıl Yapılır?

  1205
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Yurt dışında bulunan firma tarafından komisyon karşılığı tahsil edilen tutarların Türkiye’deki şirkete aktarılmasında vergilendirme.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …………….Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………………….vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, mobil ödemeye aracılık faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, bu kapsamda mobil operatörler vasıtası ile tahsil ettiğiniz tutarları komisyonunuzu düşerek müşterilere gönderdiğiniz, Mısır’da mukim olan ve benzer faaliyette bulunan ……………………….şirketi ile sözleşme imzaladığınız, bu sözleşmeye göre bahsi geçen firma tarafından Mısır’da bulunan mobil operatörler vasıtası ile tahsil edilecek tutarlardan bu şirketin komisyonu düşülerek şirketinize gönderileceği ve şirketiniz tarafından da komisyon kesilerek alt sözleşme yapılan firmalara aktarılacağı belirtilerek vergilendirme hakkının hangi ülkede olduğu hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almaktadır.

  Öte yandan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 01.01.1997 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

  Anlaşmanın 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “işyeri” teriminin tanımı yapılmış olup, ikinci fıkrasında da işyerine örnek teşkil etmek üzere bazı işyeri türleri isim olarak sayılmış ve bu yerler vasıtasıyla yürütülen faaliyetlerin diğer Akit Devlette bir işyeri oluşturacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 5’inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yürütülecek daimî temsilcilik faaliyetlerinin de diğer Devlette bir işyeri oluşturacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda Anlaşmanın 7’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Türkiye’de mukim olan teşebbüslerin ticari kazançlarının Mısır’da vergilendirilebilmesi için Mısır’da bir işyerine veya daimî temsilciliğe sahip olması gerekmektedir. Bu şekilde, Mısır’da bir işyerine sahip olan teşebbüsün kazançları ancak bu işyerine atfedilebilen kazançlarla sınırlı olmak üzere Mısır’da vergilendirilebilir. Türkiye’de mukim olan teşebbüsün Mısır’da bir işyerine veya daimî temsilciliğe sahip olmaması durumunda ise Mısır’da bir vergilendirme yapılmayacak vergilendirme iç mevzuatımız hükümleri çerçevesinde Türkiye’de yapılacaktır.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  10 Mart 2015 Tarih ve 62030549-125[3-2013/318]-407 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here