Ana sayfa Vergi Mimari danışmanlık hizmetinde KDV tevkifatı yapılacak mıdır?

Mimari danışmanlık hizmetinde KDV tevkifatı yapılacak mıdır?

2808
0

Mimari danışmanlık hizmetinde KDV tevkifatı yapılacak mıdır?

KONU

Danışmanlık hizmeti verilmesinde KDV tevkifatı.

SORU

…mimarlık faaliyetinizden dolayı serbest meslek erbabı olarak mükellef olduğunuz,  anonim şirket tarafından  yapılan otel inşaatı için  ilgili şirkete danışmanlık hizmeti verdiğiniz ve  bu danışmanlık hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı

CEVAP


danışmanlık hizmetinin hizmet sözleşmesi ile yürütülmesi halinde elde dilecek gelir ücret olarak kabul edilerek KDV’nin konusuna girmeyecek ve tevkifata konu olmayacaktır.

Öte yandan ilmi, mesleki bilgi ve ihtisasa dayanarak işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti, hizmetin alıcısı olan anonim şirketin Tebliğin (3.1.2/b) bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılar arasında bulunmaması kaydıyla tevkifata tabi olmayacaktır.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 76464994-130[KDV.2012.196]-90 09/04/2014
Konu : Danışmanlık hizmeti verilmesinde KDV tevkifatı.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, mimarlık faaliyetinizden dolayı serbest meslek erbabı olarak mükellef olduğunuz,  anonim şirket tarafından  yapılan otel inşaatı için  ilgili şirkete danışmanlık hizmeti verdiğiniz ve  bu danışmanlık hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

193 Gelir Vergisi Kanununun;

– 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

– 65 inci maddesinde “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır hüküm altına alınmıştır.

3065 Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği, hüküm altına alınmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin  (3.1.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

Söz konusu Tebliğin (3.2.2.) Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünün (3.2.2.1) ayrımında, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, ifade edilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, KDV mükellefi anonim şirket ile aranızda yapılan danışmanlık hizmetinin hizmet sözleşmesi ile yürütülmesi halinde elde dilecek gelir ücret olarak kabul edilerek KDV’nin konusuna girmeyecek ve tevkifata konu olmayacaktır.

Öte yandan ilmi, mesleki bilgi ve ihtisasa dayanarak işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti, hizmetin alıcısı olan anonim şirketin Tebliğin (3.1.2/b) bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılar arasında bulunmaması kaydıyla tevkifata tabi olmayacaktır.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Vefat eden babamdan bana devir olan işletmenin KDV tevkifatından doğan alacağını ben talep edebilir miyim?

Şahsi Arabasını Ortağı Olduğu Şirkete Kiraya Verenler KDV Tevkifatı Veya Gelir Vergisi Tevkifatı Hesaplamak Zorunda mıdır?

Sitelere (Konut) sunulan İşgücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılacak mıdır?

İşgücü Temin Hizmetleri İçin Kısmi KDV Tevkifatı Uygulanacak mıdır?

KDV Tevkifatı Uygulamasında Sınır Nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here