Ana sayfa Vergi Meslek odalarına verilen kitap, dergi, broşür basımları için kdv tevkifatı yapılacak mıdır?

Meslek odalarına verilen kitap, dergi, broşür basımları için kdv tevkifatı yapılacak mıdır?

832
0

Meslek odalarına verilen kitap, dergi, broşür basımları için kdv tevkifatı yapılacak mıdır?

KONU

Tevkifat uygulaması

SORU

… İşletmeniz tarafından 6235 sayılı yasa ile kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarıyla yapılan sözleşmeler doğrultusunda bu odalara ait dergi, kitap, afiş, broşür, bülten vs ürünlerin basım işlerini üstlendiğinizi, ancak iktisadi işletmenize ait bir matbaa bulunmadığından söz konusu işlerin dışarıdaki matbaalara yaptırıldığı belirtilerek söz konusu meslek odalarına verilen hizmetin tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda

CEVAP


Buna göre tevkifatın, hizmet işlemlerinde ve kapsama giren hizmetlerin bizzat ifa edildiği aşamada uygulanması gerekmekte olup, işletmeniz tarafından Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılan kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına ait dergi, kitap, afiş, broşür, bülten vs ürünlerin tarafınızdan basılması ya da bunların grafik uygulama ve tasarım işlemleri tarafınızdan yapıldıktan sonra sorumluluğunuz altında bastırılması suretiyle verilen hizmet, baskı ve basım hizmetleri çerçevesinde değerlendirilerek genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulacak ve söz konusu hizmetler için (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Öte yandan, söz konusu hizmete Kurumunuz tarafından aracılık edilmesi halinde, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (3.1.2/b) ayrımında sayılmakla beraber 5018 sayılı Kanuna ekli listelerde yer almayan belirlenmiş alıcılara yapacağınız aracılık hizmetleri tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir. Bu durumda matbaa işletmesi tarafından baskı basım hizmeti doğrudan sorumlu tayin edilmiş belirlenmiş alıcıya fatura edilecek ve bu tutara ait KDV üzerinden Tebliğin (3.2.12.) bölümüne göre belirlenmiş alıcı tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulanacak, tarafınızdan yalnızca aracılık hizmet bedeli için sorumlu tayin edilen kuruluşa (5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer almaması kaydıyla) düzenlenecek faturada gösterilen KDV üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

İşlem bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde ayrıştırılmayıp tamamının tarafınızdan faturalandırılması halinde ise faturada gösterilen toplam KDV tutarı üzerinden Tebliğin (3.2.12.) bölümüne göre (5/10) oranında tevkifat uygulanacağı tabiidir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 39044742-KDV.9-841 09/04/2014
Konu : Tevkifat uygulaması

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İşletmeniz tarafından 6235 sayılı yasa ile kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarıyla yapılan sözleşmeler doğrultusunda bu odalara ait dergi, kitap, afiş, broşür, bülten vs ürünlerin basım işlerini üstlendiğinizi, ancak iktisadi işletmenize ait bir matbaa bulunmadığından söz konusu işlerin dışarıdaki matbaalara yaptırıldığı belirtilerek söz konusu meslek odalarına verilen hizmetin tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 9’uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.2.12. Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri” başlıklı bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ve baskı basım hizmetlerinin kapsamı ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.12.) bölümünde de açıklamalarda bulunulmak suretiyle uygulamaya yön verilmiştir.

Anılan Tebliğ ve Sirkülerdeki açıklamalar çerçevesinde, bir işlemin baskı ve basım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi tutulabilmesi, öncelikle bu işlemin hizmet niteliğinde olması şartına bağlı olup teslimlerin bu kapsamda tevkifata tabi tutulması mümkün değildir.

Dolayısıyla üzerine çeşitli baskılar yapılan ürünlerin bu kapsamda KDV tevkifatına tabi olup olmadığı, baskılı ürünün teslim veya hizmet niteliği taşıyıp taşımadığına göre belirlenecektir.

Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı ise işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu Sirkülerin bahsi geçen bölümünde “Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı, işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir. Dolayısıyla, 1 Kr değeri olan bir plastik kağıdın, üzerine marka, içerik, kullanım tarihi, renk, logo gibi bilgiler basılmak suretiyle değeri 5 Kr’a çıkıyorsa, bu işlemin hizmet niteliğinde olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde, koli olarak 10 Kr’a satılan bir karton kutunun üzerine firma adı veya logosu basılmak suretiyle tesliminde fiyatı değişmiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak şekilde cüzi oranda artıyorsa, bu işlemin teslim niteliğinde olduğu kabul edilecektir.” belirlemesiyle, işlem içerisindeki baskın unsurun hizmet mi yoksa teslim mi olduğunun ve hizmetin teslimin tali unsuru olacak şekilde işlemde yarattığı değer artışının daha iyi kavranabilmesi açısından örneklendirmede bulunulmuştur.

Buna göre tevkifatın, hizmet işlemlerinde ve kapsama giren hizmetlerin bizzat ifa edildiği aşamada uygulanması gerekmekte olup, işletmeniz tarafından Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılan kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına ait dergi, kitap, afiş, broşür, bülten vs ürünlerin tarafınızdan basılması ya da bunların grafik uygulama ve tasarım işlemleri tarafınızdan yapıldıktan sonra sorumluluğunuz altında bastırılması suretiyle verilen hizmet, baskı ve basım hizmetleri çerçevesinde değerlendirilerek genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulacak ve söz konusu hizmetler için (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Öte yandan, söz konusu hizmete Kurumunuz tarafından aracılık edilmesi halinde, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (3.1.2/b) ayrımında sayılmakla beraber 5018 sayılı Kanuna ekli listelerde yer almayan belirlenmiş alıcılara yapacağınız aracılık hizmetleri tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir. Bu durumda matbaa işletmesi tarafından baskı basım hizmeti doğrudan sorumlu tayin edilmiş belirlenmiş alıcıya fatura edilecek ve bu tutara ait KDV üzerinden Tebliğin (3.2.12.) bölümüne göre belirlenmiş alıcı tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulanacak, tarafınızdan yalnızca aracılık hizmet bedeli için sorumlu tayin edilen kuruluşa (5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer almaması kaydıyla) düzenlenecek faturada gösterilen KDV üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

İşlem bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde ayrıştırılmayıp tamamının tarafınızdan faturalandırılması halinde ise faturada gösterilen toplam KDV tutarı üzerinden Tebliğin (3.2.12.) bölümüne göre (5/10) oranında tevkifat uygulanacağı tabiidir.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

ANASAYFA

Kiralama İşlemlerinde KDV Tevkifatı uygulaması nasıldır?

Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri de Artık KDV Tevkifatı Yapacaktır…

Yurt Dışındaki Firmadan Kiralanan Makineler İçin KDV Hesaplanır mı?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here