Ana sayfa Vergi Merkez Sağlık Kurulunun Engelli Raporunu İnceleme Ölçütleri̇ Nelerdir?

  Merkez Sağlık Kurulunun Engelli Raporunu İnceleme Ölçütleri̇ Nelerdir?

  13018
  31

  1- MERKEZ SAĞLIK KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?

  Merkez Sağlık Kurulu, Maliye Bakanlığı Başhekiminin başkanlığında, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen iki uzman hekim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilen bir uzman hekimden ve Gelir İdaresi Başkanlığının bir temsilcisinden oluşur. 

  2- MERKEZ SAĞLIK KURULUNUN GÖREVİ NEDİR?


  Merkez Sağlık Kurulu Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde görev yapmaktadır. Merkez Sağlık Kurulunun görevi engellilik indiriminden yararlanmak amacıyla hastanelerden alınan raporları inceleyip karar vermektir. Merkez Sağlık Kurulunun çalışma şekli ve vergi indirimi için başvuracakların yapacağı işlemler bir Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

  3- MERKEZ SAĞLIK KURULUNUN ENGELLİ RAPORUNU İNCELEME ÖLÇÜTLERİ NELERDİR?

  Merkez Sağlık Kurulu, ilgili mevzuat gereğince engellilik indirimi talebi ile gelen sağlık kurulu raporlarını;
  3.1- Yetkili hastane tarafından düzenlenmesi,
  3.2- İlgili yönetmelikte belirtilen bilgi ve şekle uygunluğu,
  3.3- Yönetmelik ile oluşturulan sayıda kurul üyesince onaylanıp onaylanmadığı,
  3.4- Rapordaki bilgi ve bulguların çalışma gücü kayıp oranı verilmesinde açık, kesin ve ayrıntılı olup olmadığı,
  3.5- Teşhis ve tanının ilgili yönetmelik eki cetvellerle uyumlu olup olmadığı,
  3.6- Çalışma gücü kayıp oranının yönetmelik eki cetvellere uygun olup olmadığı,
  3.7- Balthazard formülünün doğru uygulanıp uygulanmadığı,
  3.8- Raporun sürekli olup olmadığı hususunda konulan veya konulmayan, açıklamanın yönetmelik hükümlerine uyup uymadığı,
  hususlarında incelemekte olup, kesinlikle hastayı muayene etmemekte veya rapora yeni teşhis, bulgu veya tanı ilave etmemekte veyahut rapordan çıkarmamaktadır.

  ***Merkez Sağlık Kurulu anılan Kanun ve Yönetmelikler ile tanınmış olan yasal yetki çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak engellilerin vergi indiriminden yararlanıp yararlanamayacaklarına ilişkin değerlendirmeler yapmaktadır.


  Engelli Vergi İndirimi

  Dilekçe örnekleri :

  ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

  BAŞVURU FORMU ve İŞYERİ YAZISI ÖRNEĞİ

  —————————————————————————————————-

  ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ SORGULAMA SERVİSİ

  Engelli vatandaşlarımızın vergi avantajından yararlanabilmeleri için müracaatlarının akabinde gerçekleşmesi gereken bazı süreçler bulunmaktadır. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunan her engelli vatandaşımızın dosyalarının hangi aşamada olduklarını öğrenebilmeleri için artık Başkanlığımıza kadar gelmelerine veya telefonla ulaşmaya çalışmalarına artık gerek kalmadı. İşlemin hangi safhada olduğunu bilgisayar ortamında bulunduğunuz yerden sorgulayabilmek için ihtiyacınız olan 2 şey var internetli bilgisayar ve soyadı.  EVİSs   sorgulama ekranından şahsınızla ilgili iki bilgiyi girdiğinizde dosya akıbetini takip edebilirsiniz.


  ENGELLİ İNDİRİMİ MÜRACAATLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

  1-Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?

  Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya  çocuğu engelli olan işçi ,memur ve serbest meslek erbabı  ayrıca basit usule tabi mükellefler (Kapıcılar, serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar,gemi adamları ile yurtdışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez)

  2-Emeklilik talebi ile müracaat eden veya Sigorta Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze gönderilen engellilerin durumu.

  Müdürlüğümüzde sadece  VERGİ İNDİRİMİNDEN faydalanmak isteyen engellilerin işlemleri yapılmakta olup, emeklilik ile ilgili soru ve müracaatlar Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine yapılacaktır.

  3- Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin müracaat edecekleri birimler

  Çalışılan işyerinin bağlı olduğu  Büyük Mükellefler  veya Silivri Vergi Dairesi ise ilgili vergi dairelerine; diğer vergi daireleri ise Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisine müracaat edilmelidir.

  4-Vergi indiriminden faydalanmak için müracaat eden engellilerden istenilen bilgi ve belgeler nelerdir?

  -Kendisi engelli olanlar için;

  -Çalıştığına dair işveren tarafından düzenlenen imzalı ve kaşeli dilekçe,nüfus cüzdanı fotokopisi,bir adet fotoğraf,varsa ilgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu (30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik)

  -Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi engelli olanlar için;

  Yukarıda sayılan belgelere ek olarak engelli kişinin bir adet fotoğrafı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve bakmakla yükümlü olunan kişi için müstehaklık belgesi (Sosyal Güvenlik Kurumundan Temin Edilir.)

  5- Halen çalışmayan engellilerin vergi indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı.

  Ücretlerden kesilen gelir vergisi indirimi sözkonusu olduğundan ÇALIŞMAYAN ENGELLİLER VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURAMAZLAR.

  6Bağ-kurlu engellilerin vergi indiriminden faydalanması

  Serbest meslek erbabı veya basit usül mükellefiyeti olmayanlar faydalanamaz.

  7Hastane tarafından düşük dereceli rapor verilmesi halinde başka hastaneye sevk yapılabilir mi?

  Hastane tarafından verilen raporlar Başkanlığımıza gönderilmekte olup, Başkanlığımızca sözkonusu rapor yazı ekinde Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Çalışma gücü kayıp oranı ve derecesi Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir.  Bakanlıkça tespit edilen işgücü kayıp oranı ve derecesi yazı ekinde çalışılan işyerine gönderilmektedir. Bu süreç tamamlanmadan yeniden hastaneye sevk yapılamaz.

  8-Engelli derecesi ile ilgili itirazlar nereye yapılabilir?

  Raporların incelenmesi ve derecelerinin belirlenmesi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca yapılmakta olup itirazların Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna yapılması gerekmektedir.

  9Araç almak ve ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen engelliler

  Engelli indirimi ile ÖTV indiriminin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. ÖTV indiriminde kullanılmak üzere rapor almak isteyenlerin direkt olarak hastanelere başvurmaları gerekmektedir.

  10-İşyerinin vergi indirimini uygulamaması halinde ne yapılmalıdır?

  Bu konudaki şikayetler “İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü”ne  veya 189 ALO MALİYE ihbar telefonuna yapılacaktır.

  11- Vergi indirimi için müracaat  sonucunun takibi

  Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 AY sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı işyerine posta ile gönderilecektir.

  Ayrıca İnternet Sitemizden http://eviss.ivdb.gov.tr/ adresine giriş yaparak başvurularınızı web üzerinden takip edebilirsiniz…

  12-Engelli indirimi hakkında detaylı bilgiyi nereden alınabilir?

  Başkanlığımız internet ( www.ivdb.gov.tr adresindeki “pratik bilgiler” bölümünden veyaSantral: 453 83 32 no’lu telefon ile ilgililerden detaylı bilgi alınabilir.

   


  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi gib.gov.tr – Engelilik Vergi İndirimi Sayfası
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  31 YORUMLAR

  1. Ben vergi indiriminden yararlanarak 2018 tarihinde emekli oldum kontrolüm geldi doktorlarıma çıktım raporum Ankara’ya gitti Bir sene oldu hala gelmedi sonucunu öğrenebilir miyim teşekkürler

  2. Selamlar saygılar sunuyorum. 2019 Mayıs ayında ankara gelir idaresi başkanlığına vergi indirimi için müracaat ettim fakat raporum her ne şekilde olursa olsun bir cevap alamadım aradım hiç bir şekilde görüşemedim bir yıl oldu. Cevap bekliyorum cimere 3 defa şikayet ettim cimerde bir şey yapamıyor aldığım rapor 5 yıl süreli zaten bir yılı gitti. Bi cevap yazarsanız memnun olurum saygılar sunuyorum
   AZİZ DEMİRKAN

   • Merhaba,

    Çok uzun bir süre olmuş. Başvurunuzun ilgili birime ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Engellilik İndirimi ile işlemlerini yapan birimini aşağıdaki telefonlardan arayabilirsiniz.
    +90 312 415 32 92
    +90 312 415 32 94
    Sağlıklı günler dileriz.

  3. İyi gunler ekim başında engelli vergı ındırımınden başvuruda bulundum evraklarıö ankaraya gitti fakat hala luana kadar bir vvp gelmedi hastanenın bana verdiği yüzde 67 engelli raporu verıl ankaradan gelecek vergı ındırımine gore emeklı olmaya çalışacam acba yuzde kac vergı indşrşmim tahmınızce kac olur ve ndn hala cvp gelmedı daha

   • Merhaba,

    Başvurunuzun neden cevaplanmadığı hakkında maalesef bir yorum yapamıyoruz.
    Keza başvurunuzdaki belgelerinize istinaden engellilik indirimin ne olacağına dair bir bilgi vermek mümkün değil.
    Başvurunuzun ilgili birime ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Engellilik İndirimi ile işlemlerini yapan birimini aşağıdaki telefonlardan arayabilirsiniz.
    +90 312 415 32 92
    +90 312 415 32 94
    Sağlıklı günler dileriz.

  4. Sağlık kuruluna evrakım gitti şehir hastanesinden aldığım %53 oran ile fakat bugün gelen cevap %25e düşürülmüştür dendi nasıl haklarımı arayabilirim gelir idaresi sağlık kurulu rapor oranımı düşürdü

  5. Meraba ben saglik kurulndan %75 rapor aldim ve basvurumu yaptim kagidimin hangi asamada oldugunu nereden ogrenebilirim 2019 un 12. Ayinda basvurumu yaptim hala bir haber gelmedi ne zaman gelir lutfen cevaplayin

   • Merhaba,

    Başvurunuzun ilgili birime ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Engellilik İndirimi ile işlemlerini yapan birimini aşağıdaki telefonlardan arayabilirsiniz.
    +90 312 415 32 92
    +90 312 415 32 94

    Sağlıklı günler dileriz.

  6. Ocak 15 de başvuru yaptım ewisten takip ediyorum. hala incelemede diyor vergi borcumuz olsa amerikada olsak bulurlardı çoktan mal varlığına şer koyup.haciz işlemleri başlardı nasıl bir presödür bu … bir sonuç 6 ay beklermi

   • Merhaba,

    Bu konuda benzer şikayetler bize de ulaşıyor. Sizin başvurunuzun üzerinden de çok uzun bir süre geçmiş. Başvurunuzun ilgili birime ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Engellilik İndirimi ile işlemlerini yapan birimini aşağıdaki telefonlardan arayabilirsiniz.
    +90 312 415 32 92
    +90 312 415 32 94
    Umarız kısa sürede bir sonuç alırsınız. Sağlıklı günler dileriz.

     • Merhaba,

      Evet bu yönde karar verebiliyor.
      Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konu ile ilgili özet bilgilendirmesini aşağıda bulabilirsiniz.

      Başvuru sahibinin çalışma gücü kayıp oranları Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gereğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir.

      İlgililerin hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve eki cetvellere göre incelenir. Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa gönderilir ve bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğ edilir.

      Merkez Sağlık Kurulu nasıl karar vermektedir?
      Merkez Sağlık Kurulu Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde görev yapmaktadır. Merkez Sağlık Kurulunun görevi, engellilik indiriminden yararlanmak amacıyla hastanelerden alınan raporları inceleyip, çalışma gücü kayıp oranlarını belirlemektir.

      Merkez Sağlık Kurulunun çalışma şekli ve vergi indirimi için başvuracakların yapacağı işlemler bir yönetmelik ile düzenlenmiştir. Merkez Sağlık Kurulu kararını verirken, kendisine ulaşan raporların öncelikle yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilip verilmediğine, sonra da usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğine bakar. Raporlar usulüne uygun ise karar vermek üzere inceler. Kararını verirken raporlarda yer alan laboratuvar bulgularını, klinik muayene bulgularını, engellilik bulgularını ve konulan tanıyı ilgili Yönetmelik ekindeki cetvellere göre inceler. Kurul, raporlarda yer alan bulgular ve tanı ile Yönetmelik eki cetvellerde belirlenen çalışma gücü kayıp oranları arasında çelişki görürse resen ve nihai olarak karar vermeye yetkilidir. Ancak, kurul gerek görmesi halinde bu raporları bir daha incelenmek üzere raporu veren hastaneye iade edebilir veya başvuruda bulunanın başka bir yetkili sağlık
      kuruluşuna gönderilmesini isteyebilir.

      Merkez Sağlık Kurulu tarafından verilen kararların sağlıklı olması için, raporda belirtilen ve Yönetmeliğe uygun yazılması gereken laboratuvar, klinik muayene ve engellilik bulguları ile tanının açık ve anlaşılır olması gerekir. Kurul bu bilgileri yetersiz görmesi halinde ilgili hastaneden ek bilgi istemektedir.
      Öte yandan başvuruda bulunan kişiler Merkez Sağlık Kuruluna birden fazla rapor ulaştırırlarsa ve bu raporların bulguları ve tanısı aynı ise Kurul bu raporları değerlendirmeye alarak kararını vermektedir. Ancak bu raporların bulguları ve tanısı farklı ise Kurul ilgiliyi bu raporların birleştirilmesi için hakem hastaneye sevk etmektedir.

      Yukarıda açıklanan düzenlemeler ile yetkili sağlık kuruluşlarından alınan raporlarda belirtilen çalışma gücü kayıp oranlarının, raporlarda belirtilen bulgulara ve tanıya göre doğru olup olmadığının üst kurul olarak görev yapan Merkez Sağlık Kurulunca incelenerek Türkiye çapında aynı bulgular ve tanı için verilen çalışma gücü kayıp oranlarının farklı belirlenmemesi ve uygulamanın adaletli olması amaçlanmaktadır.

  7. Merhaba ben 12. Ayda . Saglik kurulu raporumu alarak vergi indirimine basvurdum. Suan kagitlarimin nerde oldugunu bilmiyorum nereden bakabilirim e devletin hangi bolumunden bakabilirim

   • Engelli indirimi hakkında detaylı bilgiyi nereden alınabilir?

    Gelir İdaresi Başkanlığının Santral: 453 83 32 no’lu telefon ile ilgililerden detaylı bilgi alınabilir.

  8. Engelli saglik kurulu raporumu 12. Ayda almistim. Ve vergi indirimi icin basvurmustum az once gelen haberle raporumun iptal oldugunu ve baska bir Büyükşehir hastanesinde tekrar rapor almam gerektigini soylediler bunun nedeni nedir

   • Merhaba,

    Engelli derecesi ile ilgili itirazlar: Raporların incelenmesi ve derecelerinin belirlenmesi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca yapılmakta olup itirazların Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna yapılması gerekmektedir.

    Konu hakkında genel bilgilere yandaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.ivdb.gov.tr/engelli-vergi-indirimi

  9. Ben yüzde 40engeli raporu almışsın kamu hastanesinden 2ay maaş verdiler sonra maaşı ilaçları kesdiler konya ti pdan rapor alma mi istedile orası 29 düşür du itiraz ettim sağlık müdürlüğü ne araştırmameram hastanesi nesine sevk verdi oradan 40verdi raporu SGK ya ilettim gelir idaresine gönderdiler raporu 5ay oldu daha gelmedi gelir idaresin hiç bir telf buna bakmıyorlar kamu kurumları kendi başına birer devler olmuşlar kamu hastanesin verdiği raporu SGK yok sayıyor

  10. Merhaba benim Mart 11 de evraklarım gitti %45raporla
   SGK kontrol Muayenesi için. Eylül ayında maaş kesildi raporlar SGK mud. Gelmemiş.. tek ben değilim biliyorum ama bilgilendirmek amaçlı ne yapabiliriz

   • Merhaba,
    Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aşağıdaki iletişim bilgilerinden sorabilirsiniz.
    Engellilik İndirimi
    +90 312 415 32 92
    +90 312 415 32 94
    iyi günler dileriz.

  11. 27/12/2019 tarihinde müracatımı yaptım elazığ gelir müdürlüğüne hala bir cvp gelmedi epilepsi hastasıyım raporum var ama neden cvp gelmiyor bu ülkede bu kadar zormu işliyor işler anlamak mümkün degil gerçekten cimer bile cvp vermiyor ne yazikki..

  12. Merhaba ben ms hastasiyim rapor lilac kullanıyorum.48 yaşındayım prim günümde tamam sorun yok yani.ankara şehir hastanesinden yüzde 43 rapor verdiler.gib. başvurdum vergi indirimi icin açıkçası raporu düşürürler diye bi korkuyordu içime narsınız bu konuda.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here