Menkul sermaye iradı özet bilgi

  Menkul sermaye iradı özet bilgi

  156
  0
  PAYLAŞ

  Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşan, kesintiye tabi olan menkul sermaye iratlarının beyan edilmesi gerekmektedir.

  Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2018 yılı için 1.800 TL’yi aşan, kesintiye tabi olmayan; menkul sermaye iratlarının beyan edilmesi gerekmektedir.

  Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2018 yılı için 1.800 TL’yi aşmayan, kesintiye tabi olmayan iratların;

  1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,
  2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler),
  3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
  4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
  5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.),
  6. Her çeşit alacak faizleri,

  Beyan edilmesine gerek yoktur.

  Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşmayan, kesintiye tabi olan iratların;

  1. 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
  2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,
  3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları beyan edilmelidir.

   

   

   

   


  Kaynak: gib.gov.tr
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER

   

  Menkul sermaye iradı nedir?

   

   

   

  Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2018 yılı için ne kadardır?

   

   

  Gayrimenkul sermaye iradı (Kira Geliri) nedir?

   

   

  BİR CEVAP BIRAK