Ana sayfa SGK Mayıs ayında uzaktan çalışan personellerimizi aylık MuhSgk bildirgesinde ayrı olarak mı göstermeliyiz?

  Mayıs ayında uzaktan çalışan personellerimizi aylık MuhSgk bildirgesinde ayrı olarak mı göstermeliyiz?

  Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde evden çalışanların SGK bildirimleri

  42
  0

  29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arası tam kapanmada mühendislik firması çalışanları uzaktan çalıştıkları için 2021-Mayıs ayı SGK çalışma günlerini 30 gün gösterdik. Sigortalıların ay içerisinde 16 gün uzaktan çalışma yapması nedeni ile uzaktan yapılan çalışma günlerini muhsgk’da ayrı alanda göstermemiz gerekiyor mu?

  Uzaktan çalışma yapılan günler için açılan alandan bildirimde bulunmanız gerekmektedir. 

  Kanunen kapalı olan işyerinde zaten fiili çalışma olmadığı açıktır. 

  Bu durumda kapalı olunan günlerde uzaktan çalışma yapılmış ise MUHAPHB’de ayrılan bölümünde bu çalışmaya ait günlerin girilmesi gerekmektedir.

  Pandemiden dolayı Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan işyerleri ve son olarak 17.05.2021’e kadar süren tam kapanma süresince çalışmayan kçö ve nüd de hak etmeyen personellerin eksik gün nedeni ne olmalıdır?

  10 genel hayatı etkileyen nedenler seçilmelidir.

  2020 Nisan ayında nakdi ücret desteği alan personel halen işe başlamadı. 1 yıl geçti.2021’de Bu personel için yıllık izin hakkı nedir?

  4857 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi “Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller” başlığını taşımaktadır. Mezkûr maddenin “j” bendinde işverenler tarafından verilen diğer izinler ile kısa çalışma sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

  Buna göre, kısa çalışma yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında dikkate alınacaktır. 

  Kısa çalışma süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmasına ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.11.1983 tarihli ve E: 1981/9-1067, K: 1983/1169 sayılı kararı ışık tutmaktadır. 

  Mezkûr kararda, kıdem tazminatına esas hizmet süresinin tespitinde o tarihte yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 51’inci maddesindeki düzenlemenin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. 

  1475 sayılı İş Kanunu’nun 51’inci maddesi de yıllık izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan halleri düzenlemektedir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2’nci maddesinde kısa çalışmanın işçinin kıdemine sayılacağına dair bir düzenleme yapmamışsa da kanun koyucunun iradesi kısa çalışma süresinin hem yıllık iznin hesabında hem de kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabında dikkate alınması yönündedir. 

  Pandemi ücretsiz iznine baktığımızda, yine yukarıda belirttiğimiz 4857 sayılı Kanunun 55’inci maddesinin “j” bendinde yer alan “işverenler tarafından verilen diğer izinler” ifadesinin pandemi ücretsiz izni de kapsayacağı ve bu nedenle pandemi ücretsiz izin sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını yargıtay kararları arasında bulunmaktadır.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here