Ana sayfa İstatistik Mart 2020’de bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %9,60 oranında azaldı..

Mart 2020’de bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %9,60 oranında azaldı..

88
0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

2020 MART AYINA AİT KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ HABER BÜLTENİ

2020 yılı Mart ayında kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %12,88 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %9,60 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %4,84 kurulan kooperatif sayısı %12,88 oranında artmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %7,40 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %35,26 oranında azalmış olup kapanan kooperatif sayısında %41,46 oranında artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %17,27 artış oldu.

 • 2020 yılı Mart ayında, 2019 yılı Mart ayına göre kurulan şirket sayısı %17,27 kurulan kooperatif sayısı %58,51 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %46,01 oranında artmıştır.
 • 2020 yılı Mart ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %19,22 kapanan kooperatif sayısında %9,43 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %11,57 oranında azalış olmuştur.

 2020 Mart Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
MART 2020 ŞUBAT

 2020

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) MART 2019 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- MART

  (3 Aylık)

2019 2020 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 8.276 9.155 -9,60 7.057 17,27 22.029 27.908 26,69
Kooperatif 149 132 12,88 94 58,51 261 395 51,34
Ger.Kişi Tic.İşl. 2.729 2.603 4,84 1.869 46,01 6.736 8.432 25,18
Tasfiye Şirket 1.220 1.188 2,69 1.072 13,81 3.661 4.477 22,29
Kooperatif 52 42 23,81 62 -16,13 143 149 4,20
Kapanan** Şirket 763 824 -7,40 640 19,22 3.192 3.705 16,07
Kooperatif 58 41 41,46 53 9,43 258 273 5,81
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.445 2.232 -35,26 1.634 -11,57 6.840 7.487 9,46

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2020 yılı Mart ayında 6.330, Ocak-Mart döneminde 7.362   gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2020 yılı Mart ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2020 yılı Mart ayında kurulan toplam 8.425 şirket ve kooperatifin %85,52’si limited şirket, %12,70’i anonim şirket, %1,77’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,87’si İstanbul,

%10,05’i Ankara, %5,38’i İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2020 Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %14,39 oranında arttı.

 2020 yılında toplam 28.303 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 24.175 limited şirket, toplam sermayenin %77,09’unu, 3.731 anonim şirket ise %22,91’ini oluşturmaktadır. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre %14,39 oranında artmıştır.

2020 Mart Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
OCAK

2020

Sayı 1.390 9.087 114 10.591
Sermaye (TL) 876.468.422 2.832.163.200 3.708.631.622
ŞUBAT 2020 Sayı 1.271 1 7.883 132 9.287
Sermaye (TL) 553.894.843 30.000 2.478.159.250 3.032.084.093
MART

2020

Sayı 1.070 1 7.205 149 8.425
Sermaye (TL) 908.287.977 30.000 2.559.953.450 3.468.271.427
  Sayı 3.731 2   24.175 395 28.303
    2020 TOPLAM Sermaye (TL) 2.338.651.242 60.000   7.870.275.900   10.208.987.142

 

2020 Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2.840’ı ticaret,  1.286’sı imalat ve 937’si inşaat sektöründe kurulmuştur.  921 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2020 Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2.840’ı ticaret, 286’sı imalat ve 937’si inşaat sektöründe kurulmuştur.  2020 Mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 921’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 846’sı inşaat, 305’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 250’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 159’u inşaat, 108’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 637’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 262’si inşaat,  122’si imalat sektöründedir.

 2020 Mart ayında kurulan 149 Kooperatifin 56’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2020 Mart ayında kurulan 149 Kooperatifin 56’si Konut Yapı Kooperatifi, 34’ü İşletme Kooperatifi 23’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 

 2020 yılı Mart ayında 942 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2020 yılı Mart ayında kurulan 942 yabancı ortak sermayeli şirketin 540’ı Türkiye, 51’i İran, 32’si Suriye ve Irak ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 942 yabancı ortak sermayeli şirketin 97’si anonim, 845’i limited şirkettir. 2020 yılında kurulan şirketlerin 374’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 171’i Gayrimenkul acenteleri ve 150’si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 76,28’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
OCAK 2020 Sayı 101 975 1.076
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 35.886.001 316.952.000 352.838.001
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 24.725.237 244.139.025 268.864.262
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 68,90 77,03 76,20
ŞUBAT

2020

Sayı 99 1.043 1.142
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 24.976.000 315.306.200 340.282.200
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 14.750.425 257.805.700 272.556.125
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 59,06 81,76 80,10
MART 2020 Sayı 97 845 942
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 55.991.491 367.773.000 423.764.491
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 20.117.129 290.413.050 310.530.179
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 35,93 78,97 73,28
TOPLAM 2020 Sayı 297 2.863 3.160
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 116.853.492 1.000.031.200 1.116.884.692
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 59.592.791 792.357.775 851.950.566
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 51,00 79,23 76,28

 

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 


Kaynak: TOBB Verileri 17.04.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here