Ana sayfa Vergi Mali Müşavirlik şirketleri düzenleyecekleri faturalarda stopaj hesaplar mı?

  Mali Müşavirlik şirketleri düzenleyecekleri faturalarda stopaj hesaplar mı?

  Sermaye şirketleri düzenledikleri faturada stopaj hesaplamaz

  47
  0

  Mali Müşavirlik Ltd. Şti. kurmak istiyorum. Gelirlerimiz Ticaret Kanunu gereği Fatura ile belgelendirilecek. Kesilecek bu faturalarda Serbest Meslek Makbuzunda olduğu gibi STOPAJ uygulaması yapmak istiyorum. Sakıncası var mı?

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyetinin; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olduğu, kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançların da, serbest meslek kazancı olduğu hükme bağlanmıştır. 

  Aynı Kanun’un 94. maddesinin 2. fıkrasında yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı belirtilmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde sermaye şirketlerinin kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu, aynı Kanun’un 2. maddesinde ise, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş limited şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumların sermaye şirketleri olduğu hüküm altına alınmıştır. 

  Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; 193 sayılı Kanun’un 65. maddesinde, elde ettiği kazancı serbest meslek kazancı olarak kabul edilen şirketler arasında limited şirketlerin yer almadığı, 5520 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca limited şirketin sermaye şirketi olduğu ve sermaye şirketlerinin kazançlarının kurumlar vergisine tabi olup, limited şirketlerin elde ettiği kazancın serbest meslek kazancı sayılamayacağı için GV stopajı yapılamaz.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here