Ana sayfa Muhasebe Mali müşavirler tevkifatlı makbuz düzenleyebilir mi?

Mali müşavirler tevkifatlı makbuz düzenleyebilir mi?

Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanıyor mu? Mali müşavirler tevkifatlı makbuz düzenleyebilir mi?

218
0

Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanıyor mu?

AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ HALİNDE 9/10 ORANIN DA KDV TEVKİFATI YAPILIR.

–  5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketlere yapılan hizmetlere tevkifat yapılır.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Beyannamesi ertelenen müşterilerin Serbest Meslek Makbuzları izleyen aylarda düzenlenebilir mi?

Serbest meslek erbaplarının hepsi e-Smm düzenlenmek zorunda mıdır?

Hekimlerin kullandıkları hekim pos cihazları e-smm yerine geçer mi?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here