Ana sayfa Çalışma Hayatı Mali müşavirler müşterilerinin vergi ve cari hesap ödemelerini yapabilir mi?

  Mali müşavirler müşterilerinin vergi ve cari hesap ödemelerini yapabilir mi?

  96
  0
  Mali müşavirlik ofisimiz var. Bir müşterimiz yetkilisi yurt dışında olduğu için belli bir limite kadar banka ödemelerini bizim yapmamızı istemektedir. Hizmet bedeli alarak kendisinin banka ödemelerini yapmamızda meslek kanunumuz açısından herhangi bir sakınca var mıdır?

  Bahsettiğiniz hizmet meslek mensuplarının yapacağı hizmetler arasında sayılmamıştır 3568 SAYILI KANUN Mesleğin konusu Madde 2 

  A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 

  a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. 

  b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. 

  c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Yukarıda sayılan işleri; bir iş yerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir. 

  B) Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu: (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12’nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır. Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.


  3568 sayılı yasa ile ruhsat almış meslek mensubu bağımsız çalışma yaparak kendi bürosu ile faaliyetine devam ederken tek ortaklı ticari şirket kurarak yönetici ve imza yetkisini dışarıdan ortak olmayana verir ise bir sakınca oluşturur mu? 

  Meslek mensubu şirketin % 99 na sahip olabilir. Ancak yöneticisi olamaz. 

  Vekalet ile ticari faaliyette bulunulamaz.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here