Ana sayfa Vergi Mali müşavirler mevcut hizmet sözleşmelerini yenilediklerinde muhtasar ve prim beyannamelerini gönderebilecek midir?

Mali müşavirler mevcut hizmet sözleşmelerini yenilediklerinde muhtasar ve prim beyannamelerini gönderebilecek midir?

214
0

Yeni yapılan sözleşmelerde 5510 sayılı kanuna göre sorumluluk ifadesini görünmüyor. Bu şekilde sözleşme yapsam. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verebilir miyim? Yeni yaptığımız sözleşmeleri e-beyanname yetki bilgilerini girerken eski sözleşmeleri iptal etmemize gerek var mı?

Eski sözleşmeler iptal edilmez güncellenmesi yeterlidir.

 

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenler için yeni bir şifre ile ücret gizliliği sağlandı. Ancak mevcut durumda SMMM’lerin beyan ettiği beyannameler internet vergi dairesinde mükellef dosyası altında görüntülenmektedir. Firmanın güncel işleyişinde borcu yoktur yazısı, mükellefiyet yazısı, mahsup işlemleri gibi ihtiyaçlar için internet vergi dairesi şifresi firma çalışanlarında da bulunmaktadır. Bu durumda SMMM’lerin beyan edeceği Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesindeki ücret gizliliği nasıl sağlanacaktır?

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “IV – Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler” bölümündeki şartları taşıyan mükellefler/işverenler, diledikleri takdirde, ikinci bir şifre alarak sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını “1003B” kodlu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” ile elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile beyan etmek isteyen mükellefler/işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi vb. kesintileri 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükelleflerin ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Stopaj” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here