Ana sayfa TTK LTD.ŞTİ.’lerde Genel Kurul Kararları Nasıl Alınır?

  LTD.ŞTİ.’lerde Genel Kurul Kararları Nasıl Alınır?

  2711
  0

  1- LTD.ŞTİ.’LERDE GENEL KURUL KARARLARI NASIL ALINIR?
  Türk Ticaret Kanunu’nun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.

  2- LTD.ŞTİ.’LERDE HANGİ ÖNEMLİ KARARLAR GENEL KURUL TARAFINDAN ALINIR?
  Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az 2/3’nin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir;
  2.1- Şirket işletme konusunun değiştirilmesi,
  2.2- Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi,
  2.3- Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması,
  2.4- Esas sermayenin artırılması,
  2.5- Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması,
  2.6- Şirket merkezinin değiştirilmesi,
  2.7- Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi,
  2.8- Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması,
  2.9- Şirketin feshi,

  ***Kanunda belli kararların alınabilmesi için ağırlaştırılmış nisap aranıyorsa, bu nisabı daha da ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümleri, ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla kabul edilebilir.

  ***Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür.


  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  A.Ş. Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Zorunlu Mudur?

   

  Genel Kurul Kararının İptali Hangi Hallerde İstenebilir?

   

  Şirket Genel Kurullarda Toplantıya Çağrı Nasıl Olmalıdır?

   

  Genel Kurul Kararlarının Geçersiz Olduğu Durumlar Nelerdir?

   

  Hangi Hallerde Şirket Pay Sahibi, Genel Kurulda Özel Denetçi Bulunması İçin Talepte Bulunabilir?

  Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Çağrıları Nasıl Yapılır?

  Ltd. Şti.- Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri Nelerdir?

  Genel Kurul Toplantı Nisapları Nelerdir?

   

  Dernek genel kurulları nasıl yapılır?

   

  A.Ş. Genel Kurul Tutanağında Hangi Bilgiler Bulunur?

  Şirketlerin genel kurullarında alacakları kâr dağıtımı kararlarında TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolar mı yoksa vergi mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolar mı dikkate alınmalıdır?

   

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here