Ana sayfa Vergi Ltd. Şti. Hisse Satış Kazancı Vergisi – 2017

  Ltd. Şti. Hisse Satış Kazancı Vergisi – 2017

  5388
  0

  1- HANGİ KAZANÇLAR DEĞER ARTIŞ KAZANCI SAYILIR?
  1.1- İvazsız ( bedelsiz ) olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
  1.2- Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, marka, ticaret unvanı ve imtiyaz haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
  1.3- Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
  1.4- Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
  1.5- Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
  1.6- İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler (miras) hariç ) gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

  ***Bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının 01.01.2017 tarihinden itibaren 11.000 TL’si gelir vergisinden istisna olup aşan kısmı vergiye tabidir.

  2- HANGİ HALLERDE A.Ş. HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDA KAZANÇ VERGİYE TABİ OLMAZ?
  2.1- Borsa İstanbul da işlem görmeyen A.Ş Hisselerinin elden çıkarılması ile doğan kazançlar;
  2.2- Bu hisseler 2 Yıldan fazla tutulup elden çıkarılıyorsa kazanç hiçbir vergiye tabi değildir. 

  ***Bu hisse senetleri ile 2 yıldan önce satılması ve kazanç elde edilmesi halinde, 2017 yılı için 11.000 TL istisna uygulanacak, aşan kısım ise vergilendirilecektir.

  3- LİMİTED ŞTİ.LERDE NELER DEĞER ARTIŞ KAZANCI OALRAK GELİR VERGİSİNE TABİDİR?
  Limited şirketlerde, hisse devri için, şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç “değer artış kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.

  ***Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeline endeksleme yapılacak ve istisna uygulanacaktır.

  4- DEĞER ARTIŞ KAZANCI NASIL HESAPLANIR?
  Değer artışı kazancının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılarak, değer artışına konu olan Menkul Kıymet veya Gayrimenkulün alış bedelinin yükseltilmesi sağlanır.

                                              Alış Bedeli x Satıştan Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE
  Arttırılmış Maliyet Bedeli = —————————————————————————
                                              Alış Tarihinden Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFEdegartkaz-12
  ***
  GVK’ nun Mükerrer 81.maddesinin son fıkrasına göre; mal ve hakların elden çı­karılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK’çe belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE )artış ora­nında artırılarak tespit edilir Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.

  5- YILLARA GÖRE DEĞER ARTIŞ KAZANÇ TABLOSU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;degartkaz-2

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here