Ana sayfa TTK Ltd şirket ortak dışında ikinci müdür atama iç tüzük ile yapılabilir mi?

  Ltd şirket ortak dışında ikinci müdür atama iç tüzük ile yapılabilir mi?

  59
  0

  Ltd şirket ortak dışında ikinci müdür atama iç tüzük ile yapılabilir mi? nasıl yol izlenmeli?

  İkinci müdür diye bir unvan olmaz. Şirket Genel Kurulunda birden fazla imza yetkili müdür seçimi yapılabilir. Seçilenleri içeren karar Ticaret sicilde tescil ettirilir.


  Limited şirket müşterim, başka bir şirkete %25 ortak oldu. Yani tüzel kişi olarak ortak oldu. Ortak olduğu şirketin iflası durumunda, benim muhasebecisi olduğum firmanın aktifinde kayıtlı olan araç ve gayrimenkullerin %25 riske girer mi?

  Limited şirketlerdeki KAMU borçlarının durumu 6183 sayılı kanun 35. maddesi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Ticari borçlar konusunda Borçlar kanunu hükümleri geçerlidir. 

  Bu konuda; konuya bilen bir hukukçu dan bilgi alınız. Limited şirketlerin amme borçları: 6183 SK Madde 35 Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. 

  Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. 

  Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here