Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden...

Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesintisi Yapılmayacak

54
0
PAYLAŞ
LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE TEVDİ EDİLEN
ÜRÜNLERİ TEMSİLEN OLUŞTURULAN
ÜRÜN SENETLERİNİN SATIŞ İŞLEMİNDEN
01.01.2024 TARİHİNE KADAR SİGORTA PRİM KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

 

ÖZET
SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğde güncellemeye giderek lisanslı depoculuk kapsamında, lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen  ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 1/1/2019 tarihine kadar kesinti yapılmaması uygulamasını, 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmıştır.

TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ İŞLEMİNDEN YAPILAN PRİM KESİNTİLERİ UYGULAMASI: 

5510 sayılı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçları, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilebilmektedir.

 • 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte prim borcu olmayanlar ile prim borcunu yapılandırmış ya da taksitlendirmiş olanlardan,
 • 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamı dışındaki çalışmalarından dolayı sigortalı olanlardan,
 • 5510 sayılı Kanun ile bu Kanundan önce yürürlükte olup mülga kanunlar kapsamında taraflarına emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlardan,
 • SGK’ya başvurarak “Tarımsal Kesinti Muafiyet Belgesi” almış olanlardan, satın alınan ürün bedellerinden tarımsal kesinti yapılmamaktadır.

Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler,

 1. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler
 2. Kamu iktisadi teşebbüsleri
 3. Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar)
 4. Ticaret şirketleri
 5. İş ortaklıkları
 6. Dernekler
 7. Vakıflar
 8. Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri
 9. Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler
 10. Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, olarak belirlenmiştir.

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tarımsal faaliyette bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde, bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmamakta, verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklama doğrultusunda, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 1/1/2019 tarihine kadar kesinti yapılmaması uygulaması, 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Lisanslı depo işletmeleri dışında olup yukarıda sayılan gerçek ve tüzel kişiler, 510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların, prim borçları olması halinde sattıkları ürünün brüt tutarı üzerinden prim borcunu geçmeyecek şekilde kesinti yaparak SGK’ ya aktarmak zorundadırlar.

Saygılarımızla..

“Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” için tıklayınız…

 

 

 

 

 

 

 


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK