Ana sayfa SGK Limited şirket ortakları gerçek kişiler şartları sağlaması halinde genç girişimci istisnasından faydalanabilir...

Limited şirket ortakları gerçek kişiler şartları sağlaması halinde genç girişimci istisnasından faydalanabilir mi?

1392
0
Limited şirket ortağı iki gerçek kişi şartları sağlaması halinde genç girişimci BAĞ-KUR desteğinden yararlanabilir mi?

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır.

Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Genç girişimcilerin teşviklerinden faydalanma koşulları nelerdir?

2017 yılında faaliyete başlayan genç girişimci geriye dönük faydalanmadığı vergi teşviklerinden faydalanabilir mi?

Genç girişimci istisnası alan kişi geçmiş yıl zararlarını beyannamesinde gösterebilir mi?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here